Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

MAN полага основите на дългосрочни бизнес успехи

14.09.2020

MAN полага основите на дългосрочни бизнес успехи

MAN Truck & Bus, основен европейски производител на автомобили за работа, е насочил погледа си към бъдещето. Изпълнителните бордове на MAN SE и MAN Truck & Bus SE информират Централния работен съвет за плановете си, които включват задълбочено преструктуриране на компанията.

[✕]

Целта на тази систематична трансформация е да направи MAN Truck & Bus значително по-цифров, автоматизиран и печеливш в дългосрочен план. В бъдеще акцентът ще бъде и върху алтернативните задвижващи системи.

MAN вече предлага на своите клиенти модерно продуктово портфолио от камиони, автобуси и ванове. Въпреки това брншът на автомобилите за работа претърпява радикални промени, поради което MAN също планира фундаментална трансформация. От средата на това десетилетие идеята е MAN да се превърне в един от водещите производители на автомобили за работа в областта на електрическите и водородните задвижвания. По този начин MAN гарантира спазването на по-строгите разпоредби за въглероден диоксид, въведени от ЕС, и отстоява ангажимента си да остане устойчива и иновативна компания в бъдеще.

Само след няколко години ще бъде практически невъзможно да се изгради успешен бизнес модел върху днешните технологии и структури. Преди обаче да продължат инвестициите в сферите на бъдещето като алтернативните задвижвания, дигитализаията и автоматизацията, MAN трябва да претърпи цялостен процес на преструктуриране. Целта на този процес е да подобри резултатите от дейността на компанията в дългосрочен план.

Кризата с коронавируса допълнително влоши и без това трудната позиция на приходите: MAN Truck & Bus отчете загуба от 387 милиона евро през първата половина на годината. За да изпълни плановете си за трансформация, ръководството на компанията предложи да влезе в диалог с членовете си на Работния съвет, който ще се основава на взаимно доверие.

Текущите разговори включват съкращаване на до 9 500 работни места във всички дейности на компанията в Германия, Австрия и по света. Това е свързано с преместване на някои от процесите на разработка и производство в други обекти. Това означава и че производствената база в Щайр и модификационните бази в Плауен и Витлих подлежат на договаряне. Подробностите за това как съкращенияра могат да бъдат приложени по социално отговорен начин ще бъдат част от разговорите с Работния съвет.

Главният изпълнителен директор на MAN Truck & Bus SE, Андреас Тостман, каза: „Изправени сме пред големи предизвикателства в резултат на технологичните промени - що се отнася до дигитализацията, автоматизацията и алтернативните задвижвания. Ето защо трябва да преструктурираме MAN Truck & Bus: за да станем много по-иновативни, цифрови и печеливши в дългосрочен план. По този начин защитаваме бъдещето на нашата компания в бързо променящия се свят. Изпълнителният съвет ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че MAN ще продължи да се нарежда сред най-добрите производители на автобуси и камиони в света. Затова помолихме Работния съвет да приеме нашето предложение за диалог. "

<< Обратно към новините