Groupe Renault с план за нова организация на марките си

04.09.2020

Groupe Renault с план за нова организация на марките си

Groupe Renault обяви план за развитие на организацията на марките си, като ги групира в четири основни бизнес единици - Renault, Dacia, Alpine и Нова мобилност.

 
Целта на новата организация е да се даде автономност на всяка от бизнес единиците. Проектът трябва да създаде по-опростена и ориентирана към постигане на резултати организация, като същевременно укрепи сплотеността, мотивацията и чувството за принадлежност на екипите, към марките, в които са групирани. Организацията на функциите също ще бъде преразгледана.

„Компанията трябва да промени своята стратегия и да премине от търсене на обем към търсене на стойност и рентабилност. Организацията около четири силни марки и големи междуфункционални екипи ще даде възможност да се работи по по-опростен, по-ориентиран към пазарите и клиентите начин, с екипен дух, за да се търси възможно най-добрия резултат. Това е съществен лост за възстановяването на компанията", каза Лука де Мео, изпълнителен директор на Groupe Renault.

Като част от този проект, координацията около създаването и организацията на новите бизнес единици ще бъде водена от Лука де Мео, изпълнителен директор на Groupe Renault - за Renault, Дени Ле Вот, изпълнителен вицепрезидент, региони, продажби и маркетинг на Groupe Renault - за Dacia и Сирил Абитбул, управляващ директор на Renault Sport Racing - за Alpine. Клотилд Делбо, заместник главен изпълнителен директор и финансов директор на Groupe Renault пък отговаря за Нова мобилност.

Веднага след като бъде напълно завършен, планът за организационно развитие ще бъде споделен с представителните органи на служителите на групата.

<< Обратно към новините