Превозвачите се нуждаят от нови стратегии за конкурентоспособност

30.07.2020

Превозвачите се нуждаят от нови стратегии за конкурентоспособност

На събитието „Пакет Мобилност – проблеми и решения“, проф. д-р Фридеман Кайнер, завеждащ катедра в Университет Манхайм, Германия, засегна темите относно подготовката на превозвачите за пакет Мобилност.

[✕]

Превозвачите се нуждаят от нови стратегии за конкурентоспособност

Проф. Кайнер отбеляза, че пакет Мобилност не е съвместим с идеята за единен европейски пазар и единно търговско пространство, в което да печелят и по-слабо развитите източно-европейски компании. Според Кайнер под предлога за повече социална сигурност и стабилност на служителите, пакет Мобилност облагодетелства западно-европейските компании.

Например задължението за връщане на предложните средства в държавата по регистрация на всеки 8 седмици според регламента трябва да послужи за повече безопасност по пътя и за местен контрол. И работниците се командироват според условията на приемащата държава, което противоречи на условията на конкуренцията.

Съдът на ЕС реално ще позволи ограничение на свободата на услугите, защото иска работника да бъде защитен в държава с по-висок стандарт и при каботаж. А защо трябва да има разлика в защитата на работниците при каботаж 7 дни в Германия, или при курсове Германия-Австрия?

„Не бих възложил много надежди на жалбата на Полша в Съда на ЕС, защото съдебната институция дава твърде голяма свобода за преценка на отделните държави. Съдът трябва да бъде убеден, че връщането на празни камиони нарушава стремежа към екология на Стария континент. Превозвачите трябва да се ориентират в събитията и да се подготвят, за да запазят своята конкурентоспособност“, добавя Кайнер.

Експертът казва, че трябва да се регистрират клонове на фирмата в чужбина, но те естествено ще имат проблеми с транспортното право, трудово-правните отношения, данъците и т.н. За всички тях могат да се намерят работещи решения. Такива са например регистрацията на фирма в Германия или Франция, за да се избегне връщането на камионите и да отговаря на условията за каботаж.

Въпросният клон трябва да отговаря за местните изисквания за извършване на дейност/професия, иначе лицензът се губи. Трябва да се направят стратегии за всяка една фирма как въпросната да запази своята конкурентоспособност и в тази насока проф. Кайнер активно работи с адвокат Надежда Решке. Голямата цел е регистрираната фирма в чужбина да наема работници при условията на българското законодателство и така да се спестяват средства.

Всеки превозвач трябва да има готова стратегия как да запази конкурентоспособността си и да е готов след 18 месеца, когато ще изтече гратисният период за влизането на разпоредбите на пакет Мобилност в сила.

<< Обратно към новините