Volvo Group с продажби над 7 млрд. евро за втората четвърт на 2020

20.07.2020

Volvo Group с продажби над 7 млрд. евро за втората четвърт на 2020

Второто тримесечие на 2020 г. се характеризира с пандемията от COVID-19 и нейните негативни ефекти върху обществото и икономическото развитие.

[✕]

 
 

Мерките, приети от държавите за контрол на разпространението на вируса, оказаха значително влияние върху производствената и логистична верига, както и върху търсенето на продукти и услуги.

От Volvo Group отчитат намалени нетни продажби с 39% до 73,2 млрд. шведски крони (7,09 млрд. евро. След застоя през април, производството на компанията постепенно се е рестартирало през май и в момента върви добре.

„Предприехме сериозни действия за намаляване на дейността и разходите, включително намаляване на заплатите, временни съкращения като част от правителствените програми и намаляване на закупените услуги. Всичко това допринесе за постигането на коригиран оперативен доход на Volvo Group от 320 млн. евро с марж от 4.5%“, казва Мартин Лундстед, президент и изпълнителен директор на Volvo Group.

Сериозното въздействие от ефектите на COVID-19 върху продажбите и печалбите има следните измерения. През второто тримесечие на 2020 г. нетните продажби възлизат на 7,09 милиарда евро, което е намаление с 38% спрямо същия период на предходната година. Коригираният оперативен доход възлиза на 320 млн. евро, което съответства на коригиран оперативен марж от 4,5%. Отчетеният оперативен доход възлиза на 37,6 млн. евро.

Оперативният доход през второто тримесечие включва мерки за преструктуриране в размер на 310 млн. евро, свързани с предварително обявените мерки за намаляване на разходите, които се очаква да генерират годишни икономии в същия размер, които ще се отчетат през първата половина на 2021 г. Валутните курсове оказват положително влияние върху оперативните приходи в размер на 33 млн. евро. Оперативният паричен поток в бизнес операциите е отрицателен в размер на 554 млн. евро.

<< Обратно към новините