Срутване с пострадали в тунел Железница

24.06.2020

Срутване с пострадали в тунел Железница

В строящия се в момента тунел Железница на АМ Струма е станало срутване на скална маса в лявата тръба на южния изход.

[✕]

Първоначално беше съобщено за четирима пострадали. В позицията на изпълнителя на тунела – обединението ДЗЗД "АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018", в което участват "ДЖИ ПИ ГРУП" АД, "ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН" ООД и "ВИА ПЛАН" ЕООД, съобщи, че пострадалите са трима.

И тримата затрупани работници са извадени живи и са откарани в две болници в Благоевград с политравми.

Проектът за строителството на тунел Железница на автомагистрала Струма се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г. Участъкът е с обща дължина 4,4 км и е разделен в 3 подучастъка, в това число тунелът, и обслужващ път от двете страни на съоръжението.

<< Обратно към новините