Най-добри практики за климатизация в автобусите

21.05.2020

Най-добри практики за климатизация в автобусите

Експерт от MAN Truck & Bus дава някои важни препоръки на водачите и операторите за превенция срещу коронавируса.

[✕]

Здравето на пътниците и шофьорите е основен приоритет за операторите на градски и междуградски автобуси. Това е още по-важно по време на заплаха от коронавируса. Наред с общите правила за хигиена и дистанциране, които са в сила, фокусът все повече се обръща към това как най-добре да се използват климатичните системи. Експерт от MAN Truck & Bus дава някои важни препоръки на водачите и операторите.

Независимо дали в банки, супермаркети или работни места в производствени помещения и офиси - мерките, предназначени за защита от коронавирусната инфекция, са налице където и да отидете. Здравето на пътниците и шофьорите също е основен приоритет при градските и междуградските автобуси. Хайнц Киес, ръководител на продуктовия маркетинг на автобуси в MAN Truck & Bus, обяснява какво трябва да имат предвид операторите и шофьорите на автобуси, за да сведат до минимум риска от заразяване в пътническата зона.

[✕]


Шофьорите и операторите трябва да предприемат различни мерки, за да намалят възможността вирусът да се разпространи в цялата пътническа зона чрез климатичната система на автобуса. Първо, климатичната система трябва да се използва само в режим чист въздух - където е възможно - без рециркулация. Освен това системата не трябва да бъде деактивирана ръчно с помощта на превключвателя, тъй като това изключва само компресора на хладилния агент, а не вентилатора.

бъдете намалени ръчно. За автобуси със сервизни комплекти препоръчваме да ги затворите преди началото на пътуването. Това може да помогне на пътниците да бъдат по-спокойни, тъй като те вече няма да бъдат засегнати от директен въздушен поток. Вместо това въздухът ще идват само от отдушниците в покривния канал. За да се увеличи чистотата на въздуха, вътрешните въздушни филтри в монтираната на покрива климатична система и предната кутия също трябва да се сменят на редовни, кратки интервали.

За да не се намали количеството свеж въздух в пътническата зона, скоростта на вентилатора също не трябва да се намалява ръчно. За автобуси със сервизни комплекти се препоръчва да се затворят преди началото на пътуването. Това ще помогне на пътниците да бъдат по-спокойни, тъй като те няма да бъдат засегнати от директен въздушен поток. Вместо това въздухът ще идва само от отдушниците в покрива. За да се увеличи чистотата на въздуха, вътрешните въздушни филтри в монтираната на покрива климатична система и предната кутия също трябва да се подменят на редовни, кратки интервали.

На теория не можем изцяло да изключим възможността от коронавирусна инфекция заради автобусната климатична система. Въпреки това смятаме, че рискът е много нисък. Други фактори - главно неспазване на общата хигиена и на дистанцирането, представляват много по-висок риск от заразяване. Ето защо препоръчителните регионални, национални и международни мерки за безопасност, предвидени или препоръчани от съответните органи, трябва да се спазват и в автобусите. Дръжките и стълбите, по-специално, редовно трябва да се дезинфекцират. Също така смятаме, че е много разумно да се спазва добра хигиена и да се осигурява дезинфекциране до входа на автобуса, казва Киес.

<< Обратно към новините