Volkswagen CV възстановява производството си

16.04.2020

Volkswagen CV възстановява производството си

Заводите на Volkswagen Commercial Vehicles в Хановер, както и в Полша - Познан и Вржешня постепенно ще възобновят производството си с намален капацитет от понеделник 27 април.

[✕]

Те бяха затворени за повече пет седмици заради пандемията от коронавирус. Процесът на рестарт ще се базира на новополучената наличност от части, според условията, определени от германското правителство и ЕС, необходимостта за развитие на пазарите и оперативния подход в производството. Спазването на сериозни мерки за защита на здравето на работниците ще бъде основен приоритет, изтъкват от компанията.

Йозеф Баумерт, член на Управителния съвет в отдел Производство и логистика във VWCV заяви: „Ние сме доволни, че скоро ще можем да започнем отново производствени операции поетапно, стъпка по стъпка. Защитата на здравето на нашите служители е с абсолютен приоритет в този процес. Разработихме обширен пакет от мерки затова и вече работим интензивно в малки екипи по подготовката на заводите ни, за да може да се поддържа подходяща дистанция, да се прилагат по-високи хигиенни стандарти и да се осигури защитно оборудване. Продължаваме да наблюдаваме внимателно ситуацията. Диалогът и подходът, възприет в рамките на групата, както и препоръките на Институт Робърт Кох, продължават да играят ключова роля в този процес“.

Това ще бъде добър сигнал за икономиката и обществото, ако успеем да намерим изход от ситуацията. За нас здравето на нашите колеги е основният акцент. Следователно ще наблюдаваме цялостно развитието на процесите във връзка с Covid-19 отблизо. С рамковото споразумение, одобрено от целия работен съвет, създадохме добра база за възобновяване на производството в Хановер. Съчетаваме икономическите интереси и защитата на работната сила“, казва Бертина Муркович, председател на работния съвет на VWCV.

През последните няколко седмици Volkswagen Group изготви план от 100 точки, чиято цел е да се даде възможност за възобновяване на производството, като същевременно се взема предвид защитатата на здравето на работниците. Всички мерки се прилагат и за външните компании и доставчици, които работят на територията на обектите на компанията.

Като част от процеса на възобновяване, компанията разширява мерките за предпазване въз основа на препоръките на здравните власти. Процесите в производството се оптимизират, а строгите минимални отстояния и повишените хигиенни стандарти се ще прилагат във всички зони. Списъкът с мерки включва конкретни правила за хигиена и поддържане на безопасно разстояние, задължително предпазване на устата и носа в райони, където не е възможно поддържането на разстояние от 1,5 метра, по-често почистване, фиксиране на началото и края на смените, за да се избегнат контактите.

<< Обратно към новините