Министър Росен Желязков призова ЕК да подкрепи транспортния сектор

08.04.2020

Министър Росен Желязков призова ЕК да подкрепи транспортния сектор

Транспортният сектор изпитва спешна нужда от европейски финансови инструменти, които да гарантират бързото възстановяване на компаниите, засегнати от мерките срещу COVID-19, алармира Росен Желязков.

[✕]

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков е подчертал нуждата от подкрепа за транспортния сектор в свое писмо до европейския комисар по транспорта Адина Валеан. Министърът посочва още, че предвидените от държавите членки помощи не са достатъчни и за да се опази жизнеспособността на сектора и е необходима подкрепата на Европейската комисия.

„Ние настойчиво насърчаваме Европейската комисия да обърне поглед към европейските финансови решения и субсидии за сектора. Избягването на значителни фалити, както и задоволяването на краткосрочните нужди на компаниите изискват бързи съвместни действия и мерки на европейско ниво. В този контекст, ние напълно споделяме призива, изразен от други държави членки – да се осигури на ЕС по-голяма защита за неговите критични активи в транспорта, като се насърчава транспортната индустриална политика“, изтъква в писмото Росен Желязков.

[✕]


В документа министърът приветства работата и насоките на Европейската комисия по зелените коридори за тежкотоварния трафик, с които се гарантира свободното движение на стоки. Росен Желязков призовава Комисията да предприеме единен хармонизиран подход на европейско равнище, за въвеждане на временни дерогации на правилата за управлението и почивките на водачите.

<< Обратно към новините