Цифровизацията - официално в европейския транспорт

07.04.2020

Цифровизацията - официално в европейския транспорт

Съветът на ЕС прие нови правила, които ще улеснят превозвачите да предоставят информация на властите в цифрова форма.

[✕] 

[✕]Увеличената дигитализация в товарния транспорт и логистиката трябва да доведе до значителни икономии на разходи за бизнеса и ще направи транспортния сектор по-ефективен и устойчив.

Временно споразумение по темата между председателството на ЕС и Европейския парламент беше постигнато на 26 ноември 2019 г. Съгласуваният текст беше одобрен от посланиците на държавите-членки, които се срещат в Комитета на постоянните представители на 18 декември 2019 г., а Съветът потвърди политическото споразумение на 18 Февруари 2020 г.

Новите правила трябва да създадат единна правна рамка за използването на електронна информация при превозите на товари във всички видове транспорт. Всички съответни публични органи ще бъдат задължени да приемат информация, предоставена по електронен път на сертифицирани платформи, винаги когато компаниите решат да използват такъв формат, за да предоставят информацията като доказателство за спазване на законодателните изисквания. Въпреки това, компаниите ще могат да представят информацията в хартиен формат, ако предпочитат.

В момента повечето компании за превоз на товари и останалите заинтересовани страни в транспортния бизнес използват документи на хартия.

Днешното гласуване, проведено чрез писмена процедура, означава, че Съветът приема своята позиция на първо четене. Правният акт трябва да бъде приет и от Европейския парламент на второ четене, преди да бъде публикуван в Официален вестник.

Новият регламент ще влезе в сила 20 дни след публикуването му. Комисията ще приеме съответните технически спецификации, преди да влезе в сила задължението за публичните органи да приемат информация, предоставена по електронен път.

<< Обратно към новините