И COVID-19 не спира Пакет Мобилност

07.04.2020

Съветът на ЕС е приел на първо четене скандалните реформи

И COVID-19 не спира Пакет Мобилност

На 7 април Съветът на ЕС прие основната реформа в сектора на автомобилния транспорт, известна като Пакет за мобилност.

[✕] 

[✕]След писмено гласуване Съветът е приел на първо четене своята позиция по скандалния за държавите от Източна Европа, сред които и България, документ. Правните актове предстои да бъдат приети от Европейския парламент на второ четене, преди да бъдат публикувани в официалния вестник на ЕС, се казва в официалното съобщение на Съвета. Двата регламента ще влязат в сила 20 дни след публикуването им, а директивата - ден след публикуването.

Правилата за регулирането на достъпа до пазара и директивата за публикуването им ще станат приложими 18 месеца след влизането в сила на правните актове. Правилата в регламента, отнасящи се до времето за шофиране ще се прилагат от 20-ия ден след публикуването, с изключение на изрично посочените крайни срокове, свързани с тахографите.

Очевидно неразбрали несъстоятелността на Пакет Мобилност, демонстрирана нагледно по време на в пандемията от коронавирус, членовете на Съвета на ЕС приеха този документ.

Според Съвета, това е основна реформа в сектора на автомобилния транспорт в ЕС, а новите правила щели да подобрят условията на труд на водачите и да въведат специални правила за командироване на водачи в международния транспорт. Дискриминацията на превозвачите от Централна и Източна Европа е наречена „актуализирани разпоредби за достъп до пазара на превози“. Те щели да направят изпълнението на операциите по-ефективно.

Новите правила били предназначени да гарантират баланс между подобрените работни и социални условия за водачите и свободата на предоставяне на трансгранични услуги за операторите. Вероятно безбройните празни курсове трябва да допринесат за пътната безопасност… Разпоредбите на Пакет Мобилност щели да осигурят яснота за сектора по отношение нееднозначните, преди това разпоредби и щели да сложат край на неравномерното им прилагане между държавите-членки.

Още от началото по работата по скандалния документ обаче срещу него се обвиха държавите от периферията на ЕС и от Източна Европа. Причината – редица новости, като връщането на камионите на определен период в държавата по установеност на фирмата и забраната за ползване на почивка от водача в кабината, както и новости при каботажите и командироването на водачите, които целят да изтласкат от европейския пазар компаниите от Източна Европа. Проучване показа, че тези нововъведения ще доведат до над 50 на сто празни курсове от Европа до България и обратно, например. И то във времена, когато целия ЕС е на екологична вълна и говори за „зелена политика“.

На 11 декември 2019 г. беше постигнато временно споразумение между председателството на Съвета и Европейския парламент. Съгласуваният текст беше одобрен от Комитета на постоянните представители на Съвета на 20 декември 2019 г. и Съветът потвърди политическото споразумение на 20 февруари 2020 г.

Пакетът се състои от: регламент, регулиращ достъпа до пазара на автомобилни превози и до професията на автомобилния превозвач или оператор на пътнически превози; наредба за максимално работно време и минимално време за почивка на водачите и позициониране с помощта на тахографи; и директива за преразглеждане на изискванията за прилагане и определяне на правила за командироване на водачи.

<< Обратно към новините