МРРБ ще разрешава временно спиране на проектите по програмите за трансгранично сътрудничество

24.03.2020

МРРБ ще разрешава временно спиране на проектите по програмите за трансгранично сътрудничество

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще разрешава временно спиране на проектите по програмите за трансгранично сътрудничество с Турция, Сърбия и Северна Македония заради извънредното положение.

[✕]

Ако искате да четете списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА в електронен вариант, абонирайте се тук.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония, ще разрешава временно спиране на срока за изпълнение на финансираните чрез тях проекти заради извънредното положение в страната и мерките, въведени в съседните държави.

За целта водещите партньори по проектите трябва да подадат искане за временно спиране, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по тях, на имейл адрес: e-tcm@mrrb.government.bg. 

Задължително трябва да се посочи конкретен период с начална и крайна дата, който не може да бъде по-дълъг от обявения период за извънредно положение. Бенефициентите ще бъдат уведомени за периода на временното спиране по всеки индивидуален договор, като то ще може да бъде удължено при продължаване на извънредното положение на територията на съответната страна и/или обоснована необходимост от страна на бенефициентите. След отпадане на извънредното положение бенефициентите не следва да изпращат искане за възобновяване на срока за изпълнение на проектите.

<< Обратно към новините