Облекчения при времето за шофиране и почивки на водачите в Европа

19.03.2020

Облекчения при времето за шофиране и почивки на водачите в Европа

Редица европейски държави вече оповестиха облекчаване в различна степен на режима, свързан с работното време и почивките на професионалните водачи.

[✕]

Мерките, за които страните-членки са информирани, са във връзка с усложнената ситуация за транспортния бранш поради мерките срещу COVID-19 в Европа.

За да се гарантира доставката на стоки в Полша при вътрешния и международен транспорт на товари и пътници дневното време на шофиране е увеличено от 9 на 11. Седмичното време за шофиране е увеличено то 56 на 60 часа, а двуседмичното - от 90 на 96 ч. Задължителната дневна почивка от 45 минути се прави на всеки 5 часа и половина. Промените оповестени от полското министерство на инфраструктурата са в сила до 16 април.

[✕]


В Ирландия при вътрешен и международен транспорт на стоки двуседмичното време на шофиране е вдигната от 90 на 112 часа. Изискват се поне два кратки седмични периода на почивка при две последователни седмици на работа. Не се следи за компенсация или редовна седмична почивка. Не се прави изключение за започване на седмична почивка след шест 24-часови периода. Информацията е от транспортното министерство на Ирландия. Промените са в сила до 16 април.

Във Великобритания изключенията важат при доставки на храни, стоки – свързани с личната хигиена и почистването и лекарства без рецепта. Облекченията се прилагат в Англия, Шотландия и Уелс при транспорт от разпределителни центрове към магазини, при доставки от производител или доставчик до логистични центрове и складове, транспорт между разпределителните центрове и транспортни хъбове, доставки от разпределителни центрове до магазините. Изключенията не се прилагат за водачи, които извършват доставки директно до потребителите. Дневното време за шофиране се променя от 9 на 11 ч. Започване на седмичната почивка става след седем, а не след шест 24-часови периода. Въпреки това в рамките на две седмици все още се изискват две редовни седмични почивки или редовен и намален седмичен период на почивка. Максималната продължителност на седмичното шофиране от 56 часа се увеличава на 60 часа. Максимумът за двуседмично шофиране от 90 часа става 96 часа. Кратки ежедневни почивки от 45 минути се правят на 5 часа и половина, а дневната почивка се намалява от 11 на 9 часа. Мерките, оповестени от транспортното министерство на Обединеното кралство са в сила до 16 април.

В Белгия подобни мерки засега са в сила до 31 март и засягат транспорта на стоки на лекарства и стоки от първа необходимост. От 56 на 60 часа се увеличава седмичното време на шофиране. Максималното двуседмично време на шофиране става 96 вместо 90 часа. Отлага се седмичната почивка след шест 24 часови периода. Промените са оповестени от белгийското министерство на транспорта.

От 19 март до 13 април облекчения при национален и международен транспорт на товари са в сила и в България. Дневното време за шофиране от 9 часа се променя на 11 часа. 45-минутните ежедневни почивки се правят на 5 часа и половина. Редовната седмична почивка се намалява от 45 часа на 24 часа. Информацията е от постоянното представителство на Република България в ЕС.

При национален и международен транспорт на стоки в Румъния максималното дневно шофиране става 11 вместо 9 часа. Ежедневните кратки почивки от 45 минути се правят на 5 часа и половина. Дневната почивка се намалява от 11 на 9 часа. Отлага се седмичната почивка след шест 24- часови периода. Облекченията са в сила до 16 април и са оповестени от постоянното представителство на Румъния в ЕС.

До 28 март при всички товарни превози в Испания отпада дневното ограничение за шофиране и има промени при изискванията за седмичните периоди на почивка. Информацията е от испанското транспортно министерство.

До 14 април при всички национални превози на товари и пътници в Швеция ще се изисква дневна почивка от поне 9 последователни часа в рамките на всеки 24 часа. Продължителен период на почивка от най-малко 24 часа се счита за седмичен период на почивка без никаква компенсация. Дневните, седмичните и двуседмичните ограничения на времето за шофиране могат да бъдат удължени като се изисква съответните почивки според Регламент 561/2006 да се спазват. Информацията е от шведската транспортна агенция.

До 22 март при всички превози на стоки в Дания се отменя изискването за седмична почивка, съобщава датска служба за движение по пътищата.

В Австрия са предвидени изключения, които ще са в сила до 12 април, но все още не са потвърдени от местното министерството на транспорта. Както не са потвърдени и превозите, за които ще важат.

До 14 април облекчения ще има и в Чехия, като те ще обхванат товарните превози, но обхватът им предстои да бъде потвърден от чешкото министерство на транспорта.

кamioni.bg ще допълва своевременно списъка и ще информира за промени в облекченията и за страните, в които се въвеждат такива.

<< Обратно към новините