Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

TRATON SE се обединява с MAN SE

02.03.2020

TRATON SE се обединява с MAN SE

Производителят на автомобили за работа TRATON SE планира да се обедини с MAN SE, с цел да се оптимизира цялостната структура на TRATON GROUP.

[✕]

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

Във връзка с това сливане TRATON планира да изпълни процедурата за прехвърляне на акциите, притежавани от неконтролиращите акционери на MAN, към TRATON при разплащане с подходящо парично съотношение в съответствие със Закона за сливанията.

Изпълнителният съвет на TRATON е представил на Изпълнителния съвет на MAN предложение за започване на преговори за сливане, както и официално искане за започване на производство за изкупуване на акциите на дребните акционери.

TRATON понастоящем притежава 94,36% от капитала на MAN и ще предложи на дребните акционери на MAN подходящо парично обезщетение при придобиването на останалите 5,64% акции от MAN. Размерът на обезщетението все още не е определен.

След прекратяването на споразумението за доминиране и прехвърляне на печалби и загуби между TRATON и MAN, в сила от 1 януари 2019 г., между двете компании на практика съществува пълна обвързаност. Чрез елиминирането на MAN SE като подхолдингова компания, TRATON ще може да създаде по-ефективна цялостна структура на групата и ще може по-бързо да прилага новите решения. Освен това ще се намалят и административните разходи.

В резултат на сливането, MAN Truck & Bus SE и по-специално Scania AB ще станат изцяло дъщерни дружества на TRATON SE.

<< Обратно към новините