НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. КАМИОНИ! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Новата инфраструктура ще повиши пътната безопасност

17.02.2020

Новата инфраструктура ще повиши пътната безопасност

Иновации в инфраструктурата са необходими за постигане на целите на ООН за безопасност на пътя до 2030 г.

[✕]

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

Основните заинтересовани страни по темата за пътната безопасност се събират в Стокхолм за Глобалната конференция министрите на ООН по безопасност на движението.

[✕]


Повече от 1,35 милиона души умират в катастрофи по пътищата всяка година. До 50 милиона са пострадали от сериозни, често променящи живота им травми. Катастрофите вече са причина номер 1 за смъртност при младите хора на възраст от 5 до 29 години. Ако нищо не се промени, 500 милиона души ще бъдат убити или сериозно ранени при пътни катастрофи през следващото десетилетие, смятат експерти.

Драстичното намаляване на броя смъртни случаи и тежки наранявания по пътищата изисква новаторски подходи на всички нива. IRAP Innovation Workshop 2020, което ще се проведе на 17/18 февруари 2020 г. в Стокхолм, Швеция, ще подчертае ролята на инфраструктурните иновации за постигане на целите на ООН за пътна безопасност до 2030 г.

Innovation Workshop 2020 се провежда в навечерието на Третата конференция на министрите на ООН за безопасност на движението по пътищата. Министрите на транспорта, здравеопазването и други ресори ще се срещнат в столицата на Швеция на 19/20 февруари, за да съставят амбициозна пътна карта за намаляване броя на смъртните случаи и сериозните наранявания, причинени от пътни катастрофи.

Глобалните цели за ефективност на пътната безопасност, договорени от държавите-членки на ООН, очертават приоритетни действия в подкрепа на ООН. Цели 3 и 4 определят, че до 2030 г. всички нови пътища трябва да постигнат технически стандарти за пътна безопасност за всички участници в движението, или да отговарят на тризвездна оценка или по-добра.

До 2030 г. над 75% от съществуващите пътища трябва да отговарят на техническите стандарти за пътна безопасност за всички участници в движението. Как да се надстрои световната пътна инфраструктура през следващото десетилетие, за да бъде осигурено безопасно пътуване за всички до 2030 г.? Това ще бъде основната тема на IRAP Innovation Workshop 2020.

Отделните панели ще се фокусират върху:

- глобална структура за постигане на целите за пътна безопасност до 2030 г.
- бази данни за повече спасени животи
- глобални стандарти за планиране и дизайн - без повече "убийствени" нови пътища
- победите - от местни до глобални успехи
- бизнес казусът за по-безопасни пътища и иновации

IRAP Innovation Workshop 2020 ще обедини повече от 100 адвокати по пътна безопасност, експерти и заинтересовани страни от цял свят. Съвместно комюнике ще представи резултатите от семинара на Конференцията на министрите. IRAP Innovation Workshop 2020 се организира съвместно от Международната програма за оценка на пътищата и Международния транспортен форум (ITF), Световната банка и нейния Глобален механизъм за пътна безопасност (GRSF). Подкрепа се осигурява и от фондация FIA и UK Aid.

<< Обратно към новините