Румъния инвестира 53 млн. евро в мрежа за зареждане на електромобили

13.02.2020

Румъния инвестира 53 млн. евро в мрежа за зареждане на електромобили

Европейската комисия подкрепя плановете на Румъния за създаването на мрежа от станции за зареждане на електрически превозни средства.

[✕]

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.


От Брюксел смятат, че те са съответствие с политиките на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и други замърсители, без да нарушават конкуренцията на единния пазар.

[✕]


"Румъния ще допринесе в борбата срещу глобалното затопляне, което е съответствие с целите на европейския Зелен договор. Тази схема ще намали вредните емисии от автомобилите и ще подобри здравето на гражданите, без неправомерно да нарушава конкуренцията", заяви изпълнителният вицепрезидент на ЕС по политиката в областта на конкуренцията Маргрет Вестагер.

Очаква се схемата, която ще има бюджет от 53 милиона евро за периода от 2020 до 2025 г., да стимулира инвестициите в зареждащи станции за хибриди и електрически превозни средства на батерии в Румъния. Проектът ще обхваща градски, извънградски и селски райони и цели да развие мрежа от зареждащи станции, които да обхванат цялата страна.

Схемата е отворена за всички икономически оператори, отговарящи на определени критерии, например подходящо оборудване за зареждане. Бенефициентите ще бъдат избрани чрез открита и прозрачна тръжна процедура, а подкрепата ще бъде предоставена под формата на грантове.

Комисията оценява мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, и по-специално член 107, параграф 3, буква с от Договора за функциониране на Европейския съюз, позволяващ на държавите-членки да подкрепят развитието на някои икономически дейности, които преследват общи публични интереси.

Счита се, че мярката ще насърчи значително употребата на превозни средства с ниски емисии, като по този начин ще допринесе съществено за намаляването на емисиите на CO2 и други замърсители. Това е съответствие с целите на ЕС в областта на климата и околната среда, както и с целите на европейския Зелен договор.

Освен това Комисията е установила, че средствата ще бъдат отпуснати чрез конкурентна процедура и ще бъдат въведени необходимите гаранции за ефективното им използване.

Заключението е, че приносът за целите на ЕС в областта на околната среда и климата надхвърля всички възможни нарушения на конкуренцията и търговската дейност. Въз основа на това Комисията одобрява мярката в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС.

Да припомним, че европейският Зелен договор, представен през декември 2019 г., определя че Европа трябва да се превърне в първият климатично-неутрален континент до 2050 г. За да се постигне това е необходимо до 2050 г. транспортните емисии да се намалят с 90%.

<< Обратно към новините