ЕС постави транспортен ултиматум на Великобритания

13.02.2020

ЕС постави транспортен ултиматум на Великобритания

Обединеното кралство трябва да промени транспортните си такси, или го грози производство в Европейския съд.

[✕]

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

Европейската комисия отправя искане към Великобритания да изпълни всички изисквания на Директивата за евровинетката (1999/62 / ЕО) относно таксите за движение на пътища за тежкотоварни автомобили. Това може да се види в пакета с процедурни нарушения за месец февруари, публикуван от Европейската комисия.

[✕]


Въпросната директива определя принципите относно това кога държавите-членки на ЕС прилагат годишни такси, пътни такси или винетки за тежкотоварните превозни средства. Европейската комисия разглежда таксата, въведена за тежкотоварни превозни средства от Обединеното кралство през 2014 г., като данък, който може да бъде начисляван единствено от държава-членка по регистрация.

счита, че тази такса дискриминира чуждестранните превозвачи спрямо превозвачите от Обединеното кралство, които се компенсират чрез намаляване на годишния данък, платен за превозните средства, регистрирани във Великобритания.

Комисията на ЕС реши, че Обединеното кралство ще разполага с два месеца, за да уведоми Изпълнителния съвет на ЕС за мерките, които ще приложи. В противен случай Комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Както е декларирано в Споразумението за оттегляне на Великобритания от Евросъюза, законодателството на ЕС ще продължава да се прилага изцяло за Обединеното кралство докато трае преходния период. Тоест, Обединеното кралство следва да се съобразява с механизмите за прилагане на ЕС, като например процедурите за нарушения.

<< Обратно към новините