ACEA предлага правила за автономното шофиране

03.12.2019

ACEA предлага правила за автономното шофиране

Автомобилните производители в ЕС публикуваха контролен списък с предложения за автономното шофиране към европейските законодатели.

[✕]

Като част от визията си за по-интелигентен и удобен автомобилен транспорт, Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) състави списък с правила и разпоредби, които трябва да бъдат въведени, за да се превърне автономното шофиране в реалност в ЕС.

"Автономното шофиране е промяна в парадигмата, която ще промени и начина, по който пътуваме и транспортираме стоки в Европа. Изцяло се прекроява бъдещето на мобилността. То притежава голям потенциал да подобри безопасността по пътищата, да засили социалното включване като прави транспорта по-достъпен, облекчава трафика и намалява вредните емисии. Да отбележим и, че ще предостави на шофьорите повече свобода и комфорт", заяви генералният директор на ACEA, Ерик-Марк Хютема.

Европейската комисия и европарламента вече са готови за работа, така че ACEA ще започне диалог с всички заинтересовани страни, участващи в постепенния преход към напълно автономно шофиране.

За да отбележи началото на този диалог, ACEA публикува "Пътна карта за разполагане на автономното шофиране в Европейския съюз“. Тя съдържа контролен списък за политиците, подробно описващ законодателната рамка, която следва да бъде въведена на национално, европейско и международно равнище. Включен е и график, очертаващ конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети през следващите десетилетия.

В допълнение към определянето на подходящата правна рамка, политиците трябва да надстроят физическата и дигиталната пътна инфраструктура в Европа, за да я направят подходяща за автономно шофиране. Освен това те трябва да извършат мащабни трансгранични тестове на автоматизираните системи по пътищата в ЕС, казват от ACEA.

За постигането на тази цел, от ACEA обясняват ясно и визуално терминологията, ползите и последиците от автономното шофиране, както и приоритетите в бъдещата развойна дейност.

<< Обратно към новините