Промяна в структурата на Goodyear в България

20.11.2019

Промяна в структурата на Goodyear в България

За да се засили присъствието на Goodyear на българския пазар е решено да бъде учреден клон на Goodyear Romania SRL в България. Промяната влиза в сила от 1 декември 2019 г.

[✕]

От тази дата всички продажби на гуми, осъществявани от Goodyear на българския пазар, ще се извършват от Goodyear Romania SRL – клон България – търговско дружество, регистрирано и опериращо съгласно законите на Република България с единен идентификационен код 205832597 и ДДС номер BG205832597.

Всички съответни фактури ще бъдат издавани в български лева от Goodyear Romania SRL – клон България, а плащания ще се извършват по нова банкова сметка.
Тъй като българският клон остава част от румънското юридическо лице, Goodyear Romania SRL запазва всички права и задължения на Goodyear съгласно споразуменията.

В българския клон на Goodyear се стремят да изградят силно и дълготрайно партньорство и сътрудничество, като твърдо вярват, че новата организация ще им помогне да осигурят по-добро обслужване и ще даде възможност да се използват възможностите за развитие в рамките на българския пазар.

<< Обратно към новините