АПИ получи стандарт за тол системата

06.11.2019

АПИ получи стандарт за тол системата

Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) получи първия идентификационен номер на издател съгласно стандарт БДС EN ISO 14816, задължителен за търговското опериране на тол системата.

[✕]

Две от компаниите, партньори на АПИ - Конкорд Смарт Инфраструктура АД и Интелигентни Трафик Системи АД, които са регистрирани като Национални доставчици на услуги, получиха от Българския институт за стандартизация (БИС) уникални идентификационни номера. Това им осигурява възможност за ефективно участие във втората фаза на тестовия режим на тол системата с бордови устройства. Ако преминат и тази фаза, следва търговското опериране на системата.

Някои компании, които проявяват интерес да бъдат вписани в публичния списък на АПИ като Доставчик на декларирани (GPS) данни, вече са изпратили запитване към БИС за включване в процедурата по издаване на идентификационни номера.

Уникалният идентификационен номер CS1-IID заедно с идентификационния код на държавата образуват еднозначна и уникална кодова структура. Той е обвързан със системите за електронно пътно таксуване, които се използват за събиране на пътни такси с вградени бордови устройства.

Обозначението на всяко бордово устройство ще съдържа информация под формата на двоичен код за държавата, в която е регистрирано, за съответния доставчик на услуга, както и данни за превозното средство – брой оси, маса, емисионен клас и други.

Идентификационният номер позволява на устройствата в бъдеще да бъдат използвани и в други тол системи, в които се използва сходна технология за таксуване като българската - именно GNSS технологията (данните за движението на пътните превозни средства се получават чрез глобална навигационна сателитна система).

Кандидатите за национални доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние по платената пътна мрежа вече имат възможност да придобият своите идентификационни номера, необходими за разпространение и опериране на бордовите устройства. За целта те трябва да следват условията и правилата, приети от Българския институт за стандартизация, номиниран за национален администратор съгласно стандарт БДС EN ISO 14816.

<< Обратно към новините