Бъдещето на мобилността

20.09.2019

Бъдещето на мобилността

Това бе голямата тема на форума, организиран от Shell България. Организаторите бяха поканили интересни лектори и темата предизвика интересна дискусия.

[✕]

За разлика от други подобни мероприятия чухме смислени и нетрадиционни становища на хора, които по различен начин са свързани с темата, а не опити за рекламиране на продукти или фирмена дейност.

Г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България ЕАД, направи кратък обзор на многостранната дейност на глобалната компания, която произвежда 3 на сто от енергията, използвана на планетата, като акцентира и върху добрите практики на компанията, насочени към устойчива мобилност и ограничаване на климатичните промени. От представената палитра ясно пролича, че в следващите десетилетия мобилността ще се осигурява от различни източници на енергия. В компанията вярват, че пред двигателите с вътрешно горене има още десетилетия живот, че течните горива с по-висока горивна ефективност и природният газ ще имат доминираща роля, особено в товарните автомобилни превози, за които се твърди, че ще се увеличат с не по-малко от 30% до края на идното десетилетие. Сериозни надежди се възлагат и на използването на водорода, но засега дори в Германия, където се предлагат реални възможности за ползването му, интересът на клиентите е нищожен. Като цяло амбицията на Shell е към 2025 година 20% от горивата, които предлага, да бъдат нискоемисионни. 

[✕]


Г-жа Славейкова съобщи, че до края на август 2019 в страната са регистрирани общо 6858 хибридни автомобила и около 1000 електрически. А Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България, излезе извън славословенето на електромобилността и каза, че смята за несправедливо да се насърчава финансово придобиването на електромобили, които са превозни средства за по-състоятелните хора, за сметка на останалите. Той изрази и аргументира мнението, че в идните десетилетие-две съществени промени в средствата, чрез които се осъществява мобилността, няма да има. Според г-н Рашев около петнадесет пъти по-високата енергийна плътност на течните горива предопределя тяхната далеч по-висока конкурентоспособност от тази на батериите. Според него няма да се случи и масово отказване от притежаването и ползването на личен автомобил.

Благой Будин от Института по електрохимия и енергийни системи към БАН се постара по достъпен и за неспециалисти начин да очертае комплекса от проблеми, свързани не само с транспорта и мобилността, но и с производството и растящата консумацията на енергия в глобален мащаб. Съществено трябва да се увеличи делът на възобновяемата енергия. С факти той поясни и защо амбициозните цели и срокове, които си е поставила Европа по отношение намаляването на въздействието върху околната среда, са неосъществими в глобален мащаб.


Г-н Будин описа възможностите за съхраняване на енергия, получена от различни източници и не спести истината, че основният проблем с електроенергията е невъзможността тя да бъде съхранявана за по-продължителен период. Според него моделите с батерии ще имат един от най-малките дялове в бъдещите електромобили. След дискусията бяха представени български отбори и автомобили, участвали в тазгодишното състезание Shell Eco-Marathon.

Какво е действителното отношение и ангажираност на общинските и държавни власти към проблема свидетелстват два факта:
• Столична община, както нерядко се случва, не уважи поканата за участие, макар да бе поканен зам. кметът по транспорта Дончо Барбалов;
• Министерството на околната среда и водите бе представено от зам. министър Живков, който си тръгна след протоколното изявление, че иновациите в транспорта са изключително важни, а развитието на транспортните средства в посока да са по-екологични, с по-нисък разход на енергия, по-малко замърсяващи, е политика, която МОСВ подкрепя и провежда.

<< Обратно към новините