Министър Аврамова проведе работна среща с КСБ

19.09.2019

Министър Аврамова проведе работна среща с КСБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова проведе работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ).

[✕]

По време на срещата бяха обсъдени удължаването на гаранционните срокове на строителните обекти, тяхното качество и работата на приемателните комисии. По време на разговора беше дискутирана и оценката на съответствието на строителните продукти.

Участниците коментираха необходимостта от засилване на отговорността на всички участници в строително-инвестиционния процес – проектанти, строители и строителен надзор.

Дискутиран бе Законът за устройство на територията. По време на разговора стана ясно, че предстои за обществено обсъждане да бъдат публикувани промени в него, свързани с дейността на надзорните фирми.

Обсъдена беше и възможността за съвместна работа между Научно-изследователски институт – НИСИ ЕООД, Камарата на строителите в България и Университета за национално и световно стопанство, поради което в срещата участва и новият управител на държавното търговско дружество Мая Косева.

Предстои конкретна работа по обсъжданите теми.

<< Обратно към новините