Thermo King E-200 ще охлади пътуването

11.09.2019

Thermo King E-200 ще охлади пътуването

С E-200 вашите превозни средства ще отговарят на PIEK стандартите и на изискванията за достъп в града (UVAR), касаещи нивата на шум в градска среда. Тъй като е изцяло електрическо, устройството ви позволява да оперирате в зони, ограничени за ниски емисии. То работи безшумно, за да можете да изпълнявате нощни доставки в населени места.

[✕]

С уникалната комбинация от контрол, удобство, използваемост и надеждност, E-200 е идеално изцяло електрическо решение за електрически и стандартни камиони.
E-200 разполага с множество иновационни функции, които помагат за ефикасно охлаждане, включително:

- Специален преобразувател за постоянен капацитет и експлоатационна ефективност, независимо от вида на превозното средство

[✕]


- Компресор с променливи скорости за прецизен контрол над температурата, намален разход на енергия и повишена надеждност

- Умен контролер с интелект за управление на мощността за оптимизиране на генерираната и изразходвана енергия

Без компресор или задвижващ пакет, E-200 е plug and play решение, което не изисква инсталация. Нещо повече, производителността му е напълно независима от автомобила, като ви предоставя увеличен работен обем и по-ефективна поддръжка.

Контролерът за едно и мултитемпературни камиони осигурява постоянен капацитет, независимо от оборотите на превозното средство. Фактор, който е в пряка връзка със стартирането и спирането на превозното средство. Получаване лесен за използване, интелигентен контрол над температурата, който е в състояние да се погрижи за всеки товар по време на пътуването.

<< Обратно към новините