Серия от срещи в ЕП по пакет Мобилност I

24.07.2019

Серия от срещи в ЕП по пакет Мобилност I

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков се срещна с министрите на транспорта на Полша, Унгария, Литва и Латвия в Европейския парламент.

Обсъдени бяха позициите на единомислещите държави по Пакета за мобилност I, като румънският представител заяви, че Румъния категорично ще се присъедини към групата на единомислещите и ще участва активно в преговорите по пакета. Министрите се обединиха около позицията, че до момента по Пакета за мобилност I се действаше прибързано, без силни аргументи и анализи. Това налага започването на нов диалог, в който трябва да вземат активно участие всички членове на ЕП от единомислещите държави, независимо към коя политическа група принадлежат.

При срещата със заместник-председателя на групата на европейските консерватори и реформисти на Европейския парламент Рафаеле Фито министър Росен Желязков бе категоричен, че приетите до момента текстове по Пакета за мобилност I се отклоняват съществено от първоначалните си цели. Подходът в пакета е променен значително и елементите, които са добавени, ще окажат въздействие върху функционирането на автомобилния транспорт и конкурентоспособността като облагодетелстват определени държави членки за сметка на други. “Надяваме се, че новоизбраният Европейски парламент ще бъде отворен за нашите предложения“, подчерта министърът.

Росен Желязков разговаря с координатора по Пакета за мобилност I и член на група “Обнови Европа“ на Европейския парламент Хосе Рамон Бауса-Диас. Двамата обсъдиха спорните текстове в Пакета за мобилност I. Министърът изтъкна опасенията на единомислещите държави, че така формулирани текстовете ще доведат до допълнителни часове управление и натрупване на умора у водачите, което е реална предпоставка за тежки инциденти. Той припомни, че задължителното връщане на превозните средства до страните по установяване, ще увеличи ненужно трафика, вредните емисии и амортизирането на пътната инфраструктура.

“Според проучване, публикувано от Европейската комисия, в Европейския съюз липсват 400 000 безопасни и сигурни места за паркиране и почивка на водачите. Трябва да отпадне забраната за ползването на седмичната почивка в кабината, докато не бъдат изградени тези места“, категоричен бе българският транспортен министър.

„Решаването на проблемите в сектора не може да стане само с налагането на забрани и ограничения. Необходим е цялостен подход, който да гарантира равни условия за всички държави членки, както и достатъчно време за адаптация на бизнеса и превозвачите”, изтъкна Росен Желязков.

Темата беше обсъдена и с председателя на Групата “Идентичност и демокрация“ на Европейския парламент Марко Зани. Министърът отбеляза, че част от аргументите на единомислещите държави се споделя и от други периферни държави като Португалия и Исландия. По думите му в началото Пакетът за мобилност I беше представян като социална политика, в подкрепа на шофьорите, но сегашният вариант на текстовете, разглеждани в ЕП, води до пряка намеса в конкурентността на един огромен сектор в икономиката на Европейския съюз.

“Не виждам нищо социално в предложението камионите да се връщат на всеки четири седмици“, добави Росен Желязков.

<< Обратно към новините