Международният транспорт на мушката във Франция

16.07.2019

Международният транспорт на мушката във Франция

Френското министерство на труда обяви нова национална програма за борба с незаконния труд за периода 2019-2021.

[✕]

Планът предполага значително затягане на действията и санкциите, свързани с незаконния труд в най-широк смисъл, включително нарушения в областта на командироването на работници и социалното осигуряване. Министерство на труда обяви, че международния транспорт ще бъде един от секторите от особен интерес при засилване на проверките за посочения период.

Предвиждат се широкомащабни дейности по всички фронтове. Ще бъде увеличен броя на проверките и засилена координация между инспекционните служби с възможност да се използват данъчни и осигурителни данни, обмен на информация между институциите относно наложените санкции и възможността за получаване на информация от работодателя и от трети лица (като доставчици на телефонни услуги и други).

[✕]


Силен ще бъде акцента върху правилното отчитане на заплатите на командированите работници, както и трудовото право и социално-осигурителните права (тук министерството заявява, че ще работи още по-тясно със синдикатите и организациите на работодателите).

Предвижда се да бъде публикуван черен списък на работодателите, които са осъдени за незаконна заетост (социален дъмпинг).

Ще бъдат организирани действия за повишаване компетентността на публичната администрация, за да може по-лесно да бъдат издавани решения за закриване на предприятие в случай, че някое от тях наема работници в разрез със законовите разпоредби във Франция.

<< Обратно към новините