Фалстарт за тол системата

сп. Логистика, 2019, бр.5
18.06.2019

Фалстарт за тол системата

Стартът на тол системата за превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 т, който трябваше да е на 16 август, бе отложен за 16 ноември. Това стана в средата на май след среща на представители на транспортния бранш с премиера Бойко Борисов. Няколко дни преди срещата, недоволни от планираните параметри на тол системата, превозвачите и спедиторите излязоха с обща позиция.

 

В общата си позиция браншът поиска задължителен шестмесечен тестов период на тол системата, намаляване на размера на тол таксите и на обхвата на включената в системата пътна мрежа. Превозвачи и спедитори уточниха, че не са против новите такси, но искат готовност, яснота и прозрачност преди въвеждането им.

По план Агенция „Пътна инфраструктура“ започна тестове на тол системата на 15 май. Те трябваше да продължат до 16 август, когато системата трябваше да заработи ефективно. Тестовият период обаче бе удължен с още 3 месеца, през които ще се правят реални тестове без заплащане, с монтирани бордови устройства в камиони и автобуси, работещи по обичайните си дестинации. Докато траят тестовете, превозвачите ще продължат да се движат с винетки. От 16 ноември след анализ на събраната информация трябва да започне реалното таксуване.

Това донякъде отговори на малка част от исканията на бранша, поставени с общата позиция, подписана от СМП, АЕБТРИ, КАП, НСБП, КАПБ, АБТПВПП и БАСАТ.

 

Позицията на бранша

Според бранша стриктното спазване на техническите изисквания на АПИ при изграждането на тол системата е първата и най-сигурна гаранция тя да бъде въведена без рискове от създаване на хаос. Сдруженията на превозвачите и спедиторите настояха още отговорното министерство (МРРБ) преди стартирането на тестовете да представи картата с построените към момента пътни портали за контрол и прилежащото им оборудване с точни координати на местоположенията им. Ако тол системата бе тръгнала на 16 август, според бранша нямало да бъдат спазени две от клаузите в договора за изграждането й – че тя не може да бъде пусната без 6-месечен тестов период и 12-месечни проби за ефективност.

Плановете са обхватът на таксуваните пътища в България да включва 10 800 км от общо 20 000 км републиканска пътна мрежа. Това са магистрали, първокласни пътища, а също и някои второкласни и третокласни пътища в добро състояние. МРРБ предвижда 30 000 км пътища да останат безплатни за превозните средства над 3,5 т – около 10 000 км от републиканската пътна мрежа и 20 000 км от общинските пътища. Тол системата да обхване само магистрали и пътища първи клас, които са част от европейските транспортни коридори, като бъдат осигурени и алтернативни безплатни маршрути, пък поиска браншът. Към момента се предвижда в тол системата да бъде включена 55 на сто от пътната мрежа на България. Браншът посочи за пример тол мрежите в Австрия и Словения, които са с обхват 4 на сто от всички пътища, Чехия – 1%, и Германия – 7%. Превозвачите уточниха, че в тези 55% влизат всъщност 80 на сто от пътищата, използвани регулярно от камионите, докато останалите 45% са предимно пътища четвърти клас.

Транспортният и спедиторският бизнес предлагат за база при определяне размера на тол таксите в България да се приеме германската тарифа, но съобразена с това, че БВП на България е 5,5 пъти по-малък от този на Германия. Съпоставката с най-развитата икономика в ЕС означава, че за камиони, стандарт Евро-6, цената трябвало да е 6,7 ст. на км, за Евро-4 – 7,4 ст. на км, за Евро-3 – 8,5 ст. на км. Това ще намали значително предварително обявения очакван финансов резултат от тол таксите от 1,163 млрд. лв. годишно – сума, 11 пъти по-висока от събираните в момента винетни такси от превозни средства над 3,5 т (103 млн. лв.). Като довод се сочи и това, че сумата, която българската държава иска да събира от тол такси, е над два пъти по-висока от събираната в Полша (495 млн. лв.) и 1,5 пъти по-висока от тази в Чехия (775 млн. лв.). В момента, подчертаха от браншовите организации, се предвижда най-масовите камиони, използвани за вътрешен транспорт от категория Евро-3, да заплащат тол такса от 75 ст. на км. При месечен пробег от 13 000 км, какъвто правят автомобилите, зареждащи големите вериги магазини, това прави около 117 000 лв. годишна тол такса на камион, което е 87 пъти повече от цената на годишната винетка през 2018 г.

Ако тол таксите влязат с предложените от държавата размери, ще поскъпнат превозите, горивата, автобусните билети, предупредиха от браншовите организации. И допълниха, че неяснотите не им дават възможност да планират бъдещите си разходи и да предоговорят финансовите си взаимоотношения с партньорите си. Сред исканията им бе и настояването да се разгледат възможностите за приемане на облекчения за превозвачите на вътрешния пазар, чиято дейност има и социален характер, както е при автобусните превози. Визират се доставките на стоки от първа необходимост – като храни и горива.

В крайна сметка след срещата с премиера стана ясно, че при тестовете от август до ноември ще се следят реално изминатите километри, вътрешният тежкотоварен трафик, транзитният трафик. На базата на тези данни ще бъде определен и окончателният размер на таксите – при товарните автомобили за тегловия диапазон от 3,5 до 12 т и за този над 12 т и отделно – за автобусите. Подготвените вече варианти ще бъдат обсъждани на преговори с превозвачите. На работни срещи ще се дискутира и обхватът на платената пътна мрежа. Новите предложения за тарифите и покритието на тол системата трябва да бъдат представени пред Обществения консултативен съвет по въпросите на тола. Отделно работна група е изготвила карта с пътища в лошо състояние, които ще бъдат с нулева ставка. 

 

Как ще работи тол системата

Междувременно АПИ подписа договор с втори доставчик на винетки и тол услуги. Първият е Интелигентни трафик системи АД чрез сайта vinetki.bg. Дружеството ТЕЛЕТОЛ, регистрирано през март 2019 г., също ще предоставя услугата, като се очаква появата и на още доставчици.

Мартин Димитров, който е в Съвета на директорите на ТЕЛЕТОЛ АД и е специалист в областта на тол системите, бе поканен при оповестяването на общата позиция на превозвачи и спедитори да разясни как ще работи българската тол система.

Заплащането на тол таксите в България ще става на база изминато разстояние. Тол системата ще бъде базирана на GNSS (Глобална навигационна сателитна система), което я прави една от най-модерните в света. За да функционира ефективно тя, не се налага да бъдат поставяни бариери и пунктове за плащане, които да затормозяват движението, но трябва да бъдат изградени 420 портални рамки по пътищата. Предвидено е да бъдат направени 100 нови портала, а съществуващите 320 преброителни пункта на АПИ да бъдат преоборудвани. Порталите заснемат регистрационния номер и определят размера и теглото на превозното средство. Ако няма такива рамки обаче, всеки ползвател на пътната мрежа може да реши да не плаща, а държавата няма начин, по който да го глоби. Затова в позицията на бранша като особено важно се посочва наличието на пътните рамки и прилежащото им оборудване от камери, което е част от системата за контрол.

Отчитането на пробега ще става чрез бордови GPS устройства, съвместими и одобрени за целите на таксуването. Бордовото устройство предава данни за позициониране, изминати километри и информация за типа превозно средство. Те ще се обработват, потвърждават и фактурират на ползвателя на пътя посредством електронната тол система. Ползването на платената пътна мрежа ще се следи в реално време – чрез бордовите и чрез засичане на регистрационните номера от стационарните и мобилните камери по пътищата.

В устройството ще се въвеждат данните за автомобила – категория, регистрационен номер, брой оси, емисионен клас… Данните трябва да са коректни, защото в противен случай тол таксата ще бъде изчислена грешно, а превозното средство ще бъде регистрирано като нарушител. 

След старта на пътуването бордовото устройство започва да предава GPS позиции и данни за превозното средство, а системата на доставчика ги проверява и конвертира в подходящ формат за изчисление на дължимата такса и фактуриране към ползвателя на пътя. В този случай собственикът или ползвателят на превозното средство трябва да сключи договор с доставчик на тол услуги за електронно таксуване, посочва сайтът vinetki.bg.

Ползвателите на платената пътна мрежа ще имат и алтернативен вариант – маршрутна карта, става ясно от vinetki.bg. Тя дава право на едно превозно средство да измине еднократно разстояние между две точки по предварително избран маршрут. Маршрутната карта важи за определен период от време, като клиентът сам избира началния час на влизането й в сила. Тя може да бъде заявена предварително и е подходяща при редки или еднократни пътувания по платената пътна мрежа.

Лъчезар Апостолов

<< Обратно към новините