Volkswagen Nutzfahrzeuge със силен старт на 2019

15.03.2019

Volkswagen Nutzfahrzeuge със силен старт на 2019

Volkswagen Nutzfahrzeuge са доставили 75 000 лекотоварни автомобила през първите два месеца на 2019 година.

[✕]

Това е с 8900 автомобила повече в сравнение със същия период на 2018 година или увеличението на доставките е с 13,4%. Най-голям пазар за търговските автомобили на Volkswagen си остава Западна Европа, където увеличението на продажбите на годишна база е 19,8%, а за първите два месеца на годината са били продадени общо 50 600 автомобила. Сериозно нарастване на търсенето има в Германия – 26,6%, а в Испания то е дори 66,8%.

Сериозен е делът на Източна Европа от началото на годината – 7700 автомобила и увеличение на търсенето с 38,8%. Спад в продажбите се наблюдава в Близкия Изток, Северна и Южна Америка.

[✕]


През февруари Volkswagen Nutzfahrzeuge са реализирали 35 500 товарни автомобила в цял свят (+12,2% спрямо февруари 2018 година). 23 800 са автомобилите предназначени за Западна Европа (+14,5%), а една трета от тях (9700 броя) са за домашния за марката пазар – Германия.

<< Обратно към новините