Прокарват пакет Мобилност I в последния момент

14.03.2019

Прокарват пакет Мобилност I в последния момент

Пакетът Мобилност I има последен шанс да бъде гласуван от настоящия състав на Европейския парламент в последната му работна седмица.

[✕]

Темата за времето за шофиране и почивка, каботажа, прибирането в родните страни на водачите и камионите беше включена в дневния ред на седмичната сесия от 25 до 29 март – последната за сегашния европарламент. Подготвен е компромисен вариант под ръководството на евродепутата от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Исмаил Ертуг. Германският представител се надява да прокара в пакет текстове, които бяха отхвърлени от Транспортната комисия на ЕП, на която самият той също е член.

27 март е денят, в който е планувано гласуването на спорните текстове, отхвърлени от Транспортната комисия след протеста на български и други европейски превозвачи в Брюксел на 10 януари.

[✕]
В подкрепа на гласуването се обединиха осем транспортни асоциации, предимно от Западна Европа, в това число и Германската асоциация за автомобилни превози и логистика (BGL). „Европейският парламент трябва задължително да гласува пакета за Мобилност. Само тогава ще има перспектива да се противодейства навреме и по устойчив начин на очевидните катаклизми в транспортния пазар на Европейския съюз и частично неприемливите социални условия за шофьорите на камиони“, подчертават представителите на BGL, на френските и на скандинавските транспортни асоциации.

Двадесет години след либерализацията на европейската транспортна политика Европейския съюз трябва да намери отговор на настоящите проблеми. Новият регламент освен всичко останало „би помогнал за по-добър контрол на социалното законодателство на Европейския съюз чрез по-бързото въвеждане на интелигентния тахограф“, подчертават осемте асоциации, които настояват за гласуването на пакета Мобилност от сегашния състав на парламента.

В Европейския парламент обаче има дълбок разрив между държавите-членки от Западна Европа и тези от Източна, сред които най-острите критици на пакет Мобилност I са България, Румъния, балтийските държави, Полша, Унгария. Надежди за прокарване на пакет Мобилност 1 дават евродепутати на държави като Чехия, Словакия и Словения, но също и Испания, които биха се съгласили и на компромисен вариант.

<< Обратно към новините