Диалогът с автобусните превозвачи продължава

08.02.2019

Диалогът с автобусните превозвачи продължава

С автобусните превозвачи се договорихме да работим съвместно по изработването на подробен план за справяне с належащите проблеми в сектора, заяви министър Росен Желязков.

[✕]

По думите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията през следващата седмица браншът и отговорните институции ще започнат работа по начертаване на конкретните мерки.

„Дефинирахме основни въпроси и обсъдихме възможни решения, свързани с борбата с нерегламентираните превози, промени в нормативната уредба, създаване на по-справедлив модел за разпределение на субсидиите и компенсациите за автобусните превозвачи и преглед на националната транспортна схема“, подчерта Росен Желязков.

[✕]


Един от най-сериозните проблеми пред бранша е нерегламентираният превоз на пътници, който е опасен за живота и здравето на хората, създава нелоялна конкуренция и директно нанася вреди, както на бизнеса, така и на държавата. След срещата стана ясно, че са обсъждани варианти за съвместни действия между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Гранична полиция и Националната агенция за приходите.

Ще бъде извършен анализ на рисковите пътувания през границата с леки автомобили, за да бъдат установени лицата, които често извършват международни пътувания с различни пътници. Трите институции, със съдействието и на други органи, ще изградят система за постоянен мониторинг и контрол за ограничаването на незаконните превози, като лицата извършващи тези превози ще бъдат щателно проверявани и за произхода на доходите им.

Министърът на финансите Владислав Горанов обяви, че ще направи предложение за въвеждане на задължителна регистрация по ДДС на всички автобусни фирми. По думите му това ще доведе до изчистване на сивия сектор сред бранша, което също е сериозен проблем.

<< Обратно към новините