Аврамова: Автомагистрали ЕАД може да изгради АМ Хемус

01.02.2019

Аврамова: Автомагистрали ЕАД може да изгради АМ Хемус

Автомагистрали ЕАД има капацитета и ресурса да изгради автомагистрала „Хемус“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

[✕]

В дружеството работят близо 200 квалифицирани работника, без ръководството. Притежава 137 броя специализирана техника, отделно и оборудване за изпълнение на текущата дейност. Регионалният министър заяви, че  дружеството няма сключени договори и рамкови споразумения с частни фирми за изграждане на АМ Хемус. „Имаме решение на правителството, с което бяха предоставени 1,350 млрд. лв. целеви средства за строежа на 134 км от  АМ  Хемус. Тези средства са в специална сметка на МРРБ, като ще се изразходват само и единствено за строителството на магистралата, която е най-важният проект за Северна България", регионалният министър. 

Активна строителна дейност до 2021 г.

Със седем месеца предсрочно ще приключи изготвянето на техническите проекти за строителството на АМ Хемус в участъка между Боаза и разклона за пътя Плевен-Ловеч. В някои участъци няма да се наложи отчуждаване на частни имоти, защото трасето преминава през държавни и общински терени. Там много бързо може да започне реално строителство от Боаза до разклона за Плевен и Ловеч. Парцеларен план ще се възложи за трасето между главен път II 35  и разклона за Велико Търново, след което ще се започнат отчуждителни процедури и впоследствие строителство.

Председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов информира, че предстои произнасяне на Петчленен състав на ВАС по делото за ОВОС трасето на АМ Русе-Велико Търново. Там също предстои процедура по изготвяне на парцеларни планове. „Сега се проектира връзката между двете магистрали, което значи, че в следващите две години ще има активна строителна дейност", заяви той.

Няма забавяне в процедурите за строителството на магистрала Видин-Враца и четирилентовият скоростен път от Мездра до Ботевград. За двата проекта има изработени подробни устройствени планове, процедират се от общините. Готвят се и отчуждителни процедури. „Работим и до края на годината ще имаме приключени процедури и избран изпълнител, за да стартираме реално строителство“, каза Аврамова.

Проектира се и нов четирилентов обходен път на Враца, чието изграждане ще е успоредно с магистралата. В началото на лятото ще приключи и рехабилитацията на пътя през прохода Петрохан, приключват и предпроектните проучвания за тунел под него.

Следващата седмица ще бъде представен докладът на Световна банка за тарифирането с тол такса на тежкотоварните превозни средства от 16 август. Таксите ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни – автобусни превозвачи, собственици на транспортни фирми и др. структури, за да се избере най-целесъобразния модел за заплащане. „Търсим логиката тези, които най-много рушат и замърсяват, да плащат най-много, което е справедливият модел на таксуване“, коментира Аврамова. Техническата инфраструктура включва изграждане на 100 нови стационарни контролни точки и надграждане на първите 100 съществуващи контролни точки, както и на останалите 95 стационарни; конфигуриране на обхвата на елементите на пътната инфраструктура; извършване на тестове и взаимодействие с доставчиците на услуги; приемането на тол системата и въвеждането й в експлоатация. Министърът уточни, че всички тези дейности трябва да бъдат извършени до 16 август, когато е срокът за въвеждането на системата. Продължава проверката за пропуски от страна на фирмата изпълнител при доставката и монтажа на терминали по граничните пунктове. До края на годината ще се структурира и цялостно дирекцията за управление.

<< Обратно към новините