Росен Желязков: Резултатът е положителен за нас

10.01.2019

Росен Желязков: Резултатът е положителен за нас

Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков след гласуването на промените по Пакета за мобилност I в Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент.

[✕]

Ето какво още каза министър Росен Желязков:
Тази ситуация е по-добра от тази, която можеше да бъде. До известна степен ситуацията е несигурна, защото няма до сега такъв прецедент – при гласуване на системни решения, когато са в пакет една част от тях да не съберат подкрепа и само една трета (както е в случая), едното досие да бъде гласувано. Затова е координаторите в рамките на комисията имаха заседание, за да се реши дали може да се продължи под една или друга форма процедурата свързана с пакета Мобилност към пленарна зала. Има две тенденции. Едната е условно на Пътния алианс, която настоява пакетът да бъде приет на всяка цена с всичките рестриктивни за нас условия. Втората тенденция е тази, която е коректна, правилна и която ние ще продължим да отстояваме заедно с останалите държави. Вариантите са два – докладчиците да се оттеглят или цялото досие да не се придвижи до пленарната зала на Европейския парламент, защото няма как да бъде гласувано в пленарна зала, нещо, което не е прието в комисия.

Следващата седмица координаторите ще се съберат. Ако до края на месеца под каквато и да е форма пакет Мобилност не бъде внесен в пленарна зала, тогава в рамките на настоящия Европарламент по процедура няма как да бъде разглеждан. Ако влезе в пленарна зала, в частта, която е приета от транспортната комисия – доклада на Исмаил Ертуг, тогава в рамките на триалога (между ЕК, ЕС и ЕП – бел. ред.) ще продължим да отстояваме нашите позиции. Убедени сме, че и Европейската комисия ще ни подкрепи, за това че мярката за връщане на превозното средство е непропорционална и като такава не е фигурирала в първоначалното предложение на комисията през 2017 година.

Резултатът за нас е положителен! Разбира се, никой от членовете в Европейския парламент, както и ние не сме били максималисти. Давахме си ясна сметка, че всички алтернативни предложения, които бяха направени от членовете на ЕП, в това число и от българските представители, бяха направени с цел да се покаже каква е нашата воля. Ние си даваме сметка, че сме в малцинство, но това малцинство от 2017 година до сега прави така, че или да се подобрят текстовете по отделните политики или този пакет Мобилност да не получи реализацията си. Защо? Защото тези предложения разделят Европа на централни и периферни държави, нарушават принципите за функциониране на Европейския съюз, такива, каквито са заложени в договора за функциониране на ЕС – единен пазар и свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. Всичко това с тези предложения се нарушава по един протекционистки начин, което би дало основание да бъдат атакувани пред съда. Нека обаче не избързваме и да видим дали ще надделее тяхната позиция или нашата в края на мандата на този Европарламент и той ще приеме текстове, които разделят държави, бизнеси, граждани и общества.“

<< Обратно към новините