Капш: АПИ отговаря за експлоатацията на тол системата

10.01.2019

Капш: АПИ отговаря за експлоатацията на тол системата

Според техническите изисквания, заложени в тръжната процедура, АПИ отговаря за техническата и търговска експлоатация на тол системата, както и за процеса на правоприлагане.

Това се оказва в официално съобщение Капш Трафик Солюшънс, която изгради националната тол система за таксуване на пътната инфраструктура.
Фирмата е изградила онлайн магазин за закупуване на продукти за използване на пътната инфраструктура, достъпен чрез бутона „Купи електронна винетка“ на страницата bgtoll.bg. Онлайн магазинът е тестван и одобрен от Световната банка в качеството й на надзорен орган. Капш не е отговорна за изграждането и оперирането на информационната уеб страница bgtoll.bg. Онлайн магазинът на Капш се намира/хоства в центъра за данни на системата за събиране на такси, като при разработването му стриктно са спазени изискванията на АПИ.
Конвертирането на хартиена винетка в електронна винетка не е предмет на договора с Капш и фирмата не е отговорна за уебсайта, свързан с конвертирането на винетки.
Плащаниятя в брой за електронни винетки също не попадат в обхвата на договора между Капш и АПИ.
Според фирмата изпълнител, обхватът на договора е включвал доставка на контролни превозни средства, централна изчислителна система за електронни винетки и тол таксуване и оперативен център за данни, онлайн магазин за продукти за таксуване за използване на пътната мрежа (което не включва водещата информационна уеб страница bgtoll.bg), 500 терминали за самообслужване и мобилно приложение.
Капш е осигурила напълно работеща, тествана и одобрена система. Преди предаването на системата, Капш, заедно с АПИ и Световната банка в качеството ѝ на официален съветник, е провела обширни изпитания от край до край за всеки компонент, приложение, функционалност и подсистема, предмет на договора. Тези обширни тестове потвърждават, че системата е напълно функционираща, се казва в съобщението.
На 14 декември АПИ и Капш подписват приемо- предавателен протокол за предаване на системата за електронна винетка и прилежащите й активи. След подписването на протокола, терминалите за самообслужване, центърът за данни, онлайн магазина, автомобилите за контрол, правоприлагането и другите системни компоненти са изцяло под контрола на АПИ. След предаването, съгласно договорът, ежедневното функциониране и опериране на системата, както и процесите по правоприлагане са отговорност на АПИ. Капш отговаря за гаранционното обслужване на компонентите на системата.
В заключение се казва, че Капш приветства проверката на министерството и е уверена, че всички ангажименти към властите и по отношение на договора са изпълнени.

<< Обратно към новините