Позиция на съвета на ЕС за товарните превози

04.12.2018

Позиция на съвета на ЕС за товарните превози

Съветът на Европейския съюз одобри общото си преговорно становище по промяната на правилата за извършване на международни товарни автомобилни превози.

[✕]

Съветът е на мнение, че промените в системата ще бъдат въведени и следени с внедряването на електронни тахографи. Предвижда се всички камиони в Европейския съюз, заети с международни превози, да разполагат с такива устройства до 2024 година.

Според европейските министри е необходимо т. нар. каботаж да се извършва до 3 пъти в рамките на 7 дни. Каботаж е термин за дейност, при която с товарен автомобил се извършва услуга в границите на държава от Европейския съюз, в която превозното средство не е регистрирано. След като веднъж са извършени 3 каботажа за седмица се предвижда въвеждането на „срок за охлаждане“ от 5 дни, преди отново камионът може да бъде използван по същия начин в същата държава.

Предвижда се собствениците на дружества за товарни превози да правят графика на шофьорите така, че водачите да се връщат у дома поне веднъж на 4 седмици. Когато водачът е избрал да ползва 2 съкратени почивки, той ще трябва да се прибира у дома след 3 седмици работа. Обичайните седмични почивки трябва да бъдат извън кабината на превозното средство.

Ако връзката между работата на шофьора и страната, в която е установен, остане незасегната, няма да бъдат прилагани правилата за командироването на работници, пише в съобщение на Съвета на Европейския съюз. По пътя към държавата, където се намира крайната точка на пътуването и по обратния път, водачите ще имат право на извършването на едно допълнително товарене или разтоварване във всяка посока, без да попадат в обхвата на правилата за командироване.

Предвижда се също възможност това правило да важи, ако при пътуването към целта не бъде извършено допълнително товарене/разтоварване, а по обратния път бъдат осъществени две товарения/разтоварвания. При всички други дейности, включително каботаж, правилата за командироване ще важат от първия ден на пътуването.

Одобрените общи посоки на преговорите са само становище, което Съветът на Европейския съюз ще защитава в преговорите с Европейския парламент. По-рано тази година Европейския парламент за пръв път отхвърли становището на собствените си комисии и настоя за преразглеждане на преговорния подход на евродепутатите. Все още Европейския парламент не е определил рамката за промяна на правилата, които подкрепя. Когато преговорите по същество започнат, двете институции трябва да стигнат до пресечна точка, за да бъдат правилата въведени в действие.

<< Обратно към новините