СМП обжалва продуктовата такса за камиони и автобуси

07.08.2018

Новият налог оскъпява с близо 1000 лв. всяко новорегистрирано превозно средство

СМП обжалва продуктовата такса за камиони и автобуси

Съюзът на международните превозвачи (СМП) обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) промените в Наредбата за продуктовите такси, които необосновано въвеждат нов налог върху тежкотоварните автомобили и автобусите. Това съобщиха от най-голямата браншова организация в автомобилния транспорт в България.

[✕]

Новите такси ощетяват превозвачите в нарушение на Конституцията, директивите на ЕС и вътрешното законодателство, се казва в жалба на СМП до върховните съдии.

Промените в Наредбата за продуктовите такси са приети с постановление на МС от 16 юли 2018 г. Промените въвеждат за първи път у нас продуктова такса за камиони (превозни средства за превоз на товари над 3,5 т) и автобуси (с повече от 8 седящи места). Това засяга и закупени чисто нови превозни средства, за които трябва да се заплащат по 938 лв. на превозно средство при неговата регистрация.

[✕]


Промените са приети без мотиви, смятат превозвачите, което е задължително, особено в случаите, когато с подзаконов нормативен акт (наредба) се въвеждат нови такси, които повишат разходите за предлагани услуги.

В чл. 60 от Конституцията на България изрично е казано, че данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон, а не с Наредба, както е в случая.

В самата Наредба не е упоменато, че тя може да въвежда нови обекти на облагане, а само, че се определя „реда за заплащане и начина за изчисляване на размера“ на таксите. Посочените цели в мотивите за качество на въздуха, касаят друг вид екологични такси и нямат отношение към таксата за управление на отпадъците.

Промените са приети без анализ за съответствие с правото на ЕС, въпреки че самият Закон за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда в българското право 12 директиви на ЕС, пряко свързани с управлението на отпадъци. В нито една от тях, не се казва, че продуктова такса се дължи за тежкотоварни МПС.

Според съюза така, един подзаконов документ, приравнява камионите и автобусите с найлоновите торбички, за които ползвателят се счита за краен потребител поради краткотрайното им и масово ползване. Не се отчита фактът, че камионите и автобусите са дълготрайните инвестиции с дългосрочна употреба за търговски цели.

СМП обединява транспортни търговски дружества, лицензирани да осъществяват дейност по международен транспорт на територията на ЕС. Средногодишно членове на сдружението закупуват и регистрират над 1000 нови камиона, които съгласно обжалваната наредба, освен всички дължими данъци, такси ще се облагат и с нови близо 1000 лв., които не е ясно защо трябва да се заплащат.

СМП провежда консултации за практиките в останалите европейски страни относно събирането на продуктови такси от камиони и автобуси и ще сезира и компетентните европейските институции за въвеждането на неправомерни практики за облагане на превозни средства с продуктови такси в България.

<< Обратно към новините