Автобусните фирми заплашиха със спиране на превозите

12.06.2018

Компаниите за пътнически транспрот искат отделна браншова камара

Автобусните фирми заплашиха със спиране на превозите

Автобусните превозвачи спират превозите в цялата страна за 1 час и 30 минути на 14 юни, ако не бъде оттеглен Законопроект за Българска автомобилна камара. Това бе обявено на специална пресконференция. На 25 юни превозвачите ще преминат към ефективни стачни действия до, ако казусът не бъде решен.

[✕]

Национално сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, Национален съюз на превозвачите, Корпорация на автомобилните превозвачи в България и браншови организации в пътническия транспорт, подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП категорично се обявиха против законопроекта в сегашния му вид.

В случай, че законопроектът не бъде оттеглен, браншът на автобусните превозвачи обяви, че на 14 юни 2018 г. ще предприеме предупредителни стачни действия, които ще се изразяват в преустановяване превоза на пътници в цялата страна за от 14 до 15.30 ч. На 25 юни ще се премине към ефективни стачни действия до разрешаването на казуса.

„Това е закон, който не отговаря на нуждите на бранша. Подготвен е от хора, които нямат компетенции в пътническите превози. Закон, чрез който всъщност ще се приватизира държавната корупция.“, коментира Магдалена Милтенова, БССИТ пред медии и допълни, че законопроектът противоречи на Конституцията, на Закона за автомобилните превози и на редица други нормативни актове.

На 18 май в Народното събрание законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание. Според автобусните превозвачи от мотивите към него не ставало ясно какво е правното основание, въз основа на което вносителите на законопроекта са предприели съответните действия и са взели решение, че национален компетентен орган по прилагането на Регламент /ЕО/ 1071/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде Българската автомобилна камара. Към настоящия момент национален компетентен орган по смисъла на този Регламент е ИА Автомобилна администрация, респективно Министерство на транспорта. Незаконосъобразно било функции и дейности на ИА Автомобилна администрация да бъдат изземвани и поверявани на Автомобилна камара, състояща се от преки конкуренти в сектора на обществен превоз на пътници.

В мотивите си, вносителите на законопроекта, изтъквали доводи за неефективност в действията на Министерство на транспорта, информационните технолигии и съобщенията, при осъществяване на възложените на ИА Автомобилна администрация дейности. Но така предлагали закон, с който да се узакони явен конфликт на интереси, чрез създаването на автомобилна камара, която ще бъде сдружение от преки бизнес конкуренти, осъществяващи дейност в бранша. По този начин се предоставяло право да се упражняват публични функции от лица, които имали безспорен частен интерес при осъществяването им. Очаквало се браншът сам да решава кой да бъде лицензиран и кой не, както и да осъществява контрол, защото очевидно според законодателя в ИА Автомобилна администрация били на лице „съмнителни практики“.

В същото време така предложения законопроект по никакъв начин не гарантирал ясни условия за независимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на пазара, както и за защита на интересите на тези, които вече упражняват професията „автомобилен превозвач", особено с оглед факта, че същият допускал възможността конкурент в бизнеса да бъде компетентния орган по прилагането на този закон.

„Ние искаме да подадем сигнал до министър-председателя, председателя на Народнотото събрание и до Министерство на транспорта. Даваме и доказателство за това. Името „Българска автомобилна камара“ е запазено още през февруари в Търговския регистър. Искаме Станислав Иванов, депутат от ГЕРБ, да изтегли незабавно законопроекта. В противен случай, на 14 юни, от 14 до 15.30 часа, ще преустановим работа в цялата страна.“, заяви Галя Топалова, председател на НСАПБ.

Категорична е позицията и срещу създаването на Автомобилна камара, в която да членуват превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници и превозвачите, извършващи обществен превоз на товари. Необходими са самостоятелни структури, каквито насоки дава и Европейското законодателство, отразени в Регламент /ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози. Проблемите на бранша на автобусните превозвачи са коренно различни от тези на товарните превози. Необходимостта от законодателни промени е различна за всеки един от браншовете.

В последните 8 години липсата на адекватни законодателни промени доведе до фалита на две трети от пътническите транспортни фирми и остави повече от 60 български общини без транспорт.

Исканията на 10 браншови организации, подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП са изпратени на министър-председателя г-н Бойко Борисов, председателя на НС Цвета Караянчева, председателя на комисията по транспорт към НС Халил Летифов, председателите на парламентарни групи в НС и министъра на транспорта г-н Ивайло Московски.

В законопроекта всичко е изрядно, а автобусните преовзвачи ще имат своето място както в ръководството на камарата, така и правото да решават своите проблеми и издаването на лицензи за пътнически первози, коментираха поддръжници на законопроекта.

<< Обратно към новините