Стратегията на Iveco получи подкрепа от ЕК

23.05.2018

Стратегията на Iveco получи подкрепа от ЕК

Стратегията за развитие на превозни средства задвижвани на природен газ на Iveco получи силна подкрепа от страна на Европейската комисия чрез предложението й за намаляване на емисиите на въглероден диоксид за тежкотоварните автомобили, насърчавайки използването на метана като алтернатива на дизеловото гориво.

[✕]

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Европейския съвет определя много високи стандарти за емисиите на въглероден диоксид за новите тежкотоварни автомобили и определя втечнения природен газ (метан) като алтернатива на дизеловото гориво. Метанът драстично намалява емисиите на прахови частици и NOx в сравнение с граничните стойности за еконормите Евро-6 и отваря широко вратите за използването на напълно възобновяеми алтернативи, като биометана. Това може да намали емисиите на въглероден диоксид и да осигури преход към икономика, основана на използването на енергия от отпадъци. Iveco е единственият производител на автомобили за работа, който предлага пълна гама модели на метан - от ванове, градски и пътнически автобуси до тежкотоварни камиони.

Предложението на Европейската комисия определя метана като „налична алтернатива на дизеловото гориво за тежкотоварните автомобили. Разработването на настоящите и бъдещите по-новаторски технологии за втечнен природен газ ще допринесе за постигането на целите за намаляване емисиите на въглероден диоксид в краткосрочен и средносрочен план, тъй като използването на технологиите за втечнен природен газ води до по-ниски емисии на въглероден диоксид в сравнение с дизеловите превозни средства. Технологиите осигуряват ниско ниво на емисии на замърсители на въздуха, като NOx и прахови частици. Съществува и достатъчна (макар и минимална) инфраструктура за зареждане с гориво, която да бъде допълнително разгърната като част от националните политически рамки за развитие на инфраструктурата за алтернативни горива.“

„Предложението на Европейската комисия подкрепя нашата дългосрочна стратегия за устойчив транспорт и посочва Iveco като пионер в използването на метана при тежкотоварните автомобили. Пълната гама от превозни средства Iveco задвижвани с природен газ по пътищата на Европа ясно показва, че това гориво осигурява жизнеспособна алтернатива на дизеловото гориво от гледна точка на експлоатацията и рентабилността. Същевременно то осигурява изключителни екологични показатели и може да допринесе за постигането на високите цели заложени в предложението на Европейската комисия“, каза Пиер Лают, президент на марката Iveco.

<< Обратно към новините