Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА 2019

Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА 2019

Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Онлайн версия 2019


Тази версия на специалното илюстровано издание съдържа полезна информация за превозните средства за работа, предлагани в България през 2019 година, и за продуктите и услугите, свързани с тях. Каталогът е ценен за всички, които търсят превозни средства с комерсиално предназначение, както и различни продукти или услуги, свързани с тяхното придобиване, експлоатация, поддръжка и ремонт.

Каталогът АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА включва следните раздели:
- Камиони
- Автобуси
- Ремаркета
- Ванове
- Сервизи
- Резервни части
- Системи за управление
- Карти за разплащане
- Лизинг и услуги
- Гуми и масла


Освен това поддържа Азбучен показател за търсене на фирми по име.