Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

[✕]

Онлайн версия 2019


Тази версия на специалното илюстровано издание съдържа полезна информация за превозните средства за работа, предлагани в България през 2019 година, и за продуктите и услугите, свързани с тях. Каталогът е ценен за всички, които търсят превозни средства с комерсиално предназначение, както и различни продукти или услуги, свързани с тяхното придобиване, експлоатация, поддръжка и ремонт.

[✕]


Каталогът АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА включва следните раздели:
- Камиони
- Автобуси
- Ремаркета
- Ванове
- Сервизи
- Резервни части
- Системи за управление
- Карти за разплащане
- Лизинг и услуги
- Гуми и масла


Освен това поддържа Азбучен показател за търсене на фирми по име.