Облекчени разпоредби за автономните в Белгия

03.05.2018

Облекчени разпоредби за автономните в Белгия

От 1 май в Белгия влязоха в сила нови, по-облекчени разпоредби за автономните превозни средства.

[✕]

Съвсем скоро камион без шофьор в кабината по белгийските пътища няма да бъде необичайна гледка. От 1 май автономните превозни средства могат да пътуват по пътищата на страната, след като транспортния министър на Белгия подписа последните промени в законодателната уредба, за които наскоро писахме. Автономните автомобили могат да бъдат наблюдавани дистанционно от оператор в контролна зала, намираща се на отдалечено място.

Белгийската федерална служба за мобилност и транспорт (SPF Mobilité et Transports) съобщи, че на 19 април е приет нов закон в Кодекса за движение, който „упълномощава федералния министър на транспорта или негов пълномощник да разреши в изключителни случаи и за ограничен период от време движението на автономни превозни средства.“ Целта на регламента е да улесни изпитанията на автономни превозни средства, които според белгийското правителство в бъдеще могат да допринесат за намаляване нивата на вредни емисии и задръстванията, както и да подобрят безопасност на пътя.

Белгийското правителство работи по темата в продължение на две години. През 2016 г. Съветът на министрите прие „Кодекс на най-добрите практики“, съдържащ препоръки за организации, които желаят да проведат тестове в Белгия. Тези препоръки се отнасят за всички нива на автоматизация и автономност, но при положение, че в автомобила винаги има шофьор или оператор. В съответствие с новата разпоредба това условие няма да бъде изпълнено. По този начин най-вероятно Белгия ще стане европейски център за тестване на автономни превозни средства.

<< Обратно към новините