PSA Groupe: нивата на емисиите в реално време

08.03.2018

PSA Groupe: нивата на емисиите в реално време

След измерванията на реалния разход на гориво протоколът, разработен от PSA Groupe, T&E, FNE и Bureau Veritas, е адаптиран да измерва емисиите азотни окиси и твърди частици в реални условия на шофиране.

[✕]

Съгласно поетия през март 2017 г. ангажимент, PSA Groupe e адаптирала протокола за измерване на емисиите на въглероден диоксид с неправителствените организации T&E и FNE за измерване на замърсителите (азотни окиси и твърди частици). Групата съобщава първите резултати, които са в съответствие със стандарта Euro 6d-TEMP.

Тези добри резултати потвърждават ефективността на избраните технологии и ангажимента на PSA Groupe да изпълни целите, заложени в стандартите за емисии на Европейския съюз, три години предсрочно.

Тестването на емисиите ще бъде налично за 80% от продаваните в Европа автомобили, отговарящи на изискванията на Euro 6d-TEMP, до края на 2018 г. за пътническите и до края на 2019 г. за лекотоварните автомобили. Протоколът за изпитване ще обхване и хибридните автомобили на PSA Groupe през 2019 г.

Нещо повече, в допълнение към вече съобщените резултати от изпитванията за разход на гориво на пътнически автомобили в реални условия на шофиране, този месец PSA Groupe ще публикува на уебсайтовете на съответните марки данни за разхода на гориво на всички лекотоварни автомобили, отговарящи на изискванията на Euro 6b, включително Peugeot Partner, Expert и Boxer.

Този процес, осъществен в сътрудничество с две неправителствени организации - T&E и FNE, под контрола на Bureau Veritas, бе удостоен с наградата EcoBest 2017 за своята ефективност и надеждност.

„Отличните резултати от тестовете на нашите първи автомобили демонстрират правилния избор на технологии от страна на PSA Groupe. Ние постигнахме настоящата цел, зададена от европейските стандарти по отношение на емисиите в реални условия на шофиране, три години предсрочно. С това начинание, което стартирахме през 2015 г. и което продължава да има огромно значение в сектора, ние следваме нашия ангажимент за прозрачност към нашите клиенти“, каза Жил льо Борн, изпълнителен вицепрезидент на отдела за качество и инженерни решения в PSA Groupe.

<< Обратно към новините