Bridgestone стартира нова политика за доставчици и партньори

06.02.2018

Bridgestone стартира нова политика за доставчици и партньори

Минималните изисквания укрепват съществуващите насоки за спазване на човешките права, екологичните стандарти и качеството на продуктите, като включват допълнителни изисквания за опазване и права на поземлената собственост, място на произход, проследяемост и гъвкавост.

[✕]

Bridgestone, най-голeмият производител на гуми и каучукови изделия в света, обяви нова глобална политика за устойчиви обществени поръчки, която да помогне за идентифицирането и оценяването на квалифицирани доставчици, да популяризира най-добрите практики и да служи като средство за комуникация и подобрение на промишлеността. Политиката отразява ангажимента на компаниите за съставянето на обществените поръчки, които да водят до дългосрочни екологични, социални и икономически ползи. Политиката се отнася за всички закупувани материали и услуги, и за всички доставчици в световен мащаб.

"Новата ни политика е важна стъпка в осъществяването на ангажимента на Bridgestone за глобална корпоративна социална отговорност "Our Way to Serve", който предоставя рамка за това как правим бизнес, разработваме продукти и взаимодействаме с клиенти и общности", каза Масааки Цуя, член на борда, CEO и представител на изпълнителния офис на Bridgestone Corporation. "Признаваме своята способност и отговорност да стимулираме промените и подобренията в начина, по който индустрията взаимодейства с околната среда и общностите по света. Очакваме нашите доставчици и партньори да работят съвместно с нас в стремежа си към устойчиви вериги за доставки, усилия, които са безкрайни и изискват сътрудничество с всички в индустрията, включително комуникация с различните аудитории, за да се създаде по-широка обществена осведоменост.“

Новата политика на Bridgestone под надслов "Our Way to Serve" съответства на целта на компанията да използва "100% устойчиви материали*" в своите продукти до 2050 г. и след това. Предишните насоки на компанията са съчетани в документ, който определя минималните изисквания за осъществяване на бизнес с Bridgestone, както и предпочитаните практики, които могат да допринесат за по-бързото реализиране на устойчиви вериги за доставки. Компанията е голям потребител на естествен каучук и политиката описва нейните очаквания по отношение на важните въпроси в сложната глобална верига за доставки на естествен каучук.

Политиката засяга четири основни области:
- Прозрачност – вкл. проследимост и добро управление;
- Съгласуваност – спазване законите и подзаконовите актове в страните и регионите, в които Bridgestone осъществява дейност;
- Качество, цена и доставка, и иновации – осигуряване на висококачествени материали и услуги, предоставяни навреме и на разумни цени, същевременно се преследват иновативни технологии, които подкрепят подобренията в глобалните общности;

Устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки – включващи екологично отговорни поръчки при спазване на законите и подзаконовите актове в областта на околната среда, зачитане на правата на човека, използване на вода, използване и опазване на земята, здравето, безопасността, предотвратяването на бедствия и съблюдаване изискванията за устойчивост.

При разработването на окончателната политика в Bridgestone е получена информация от външни заинтересувани страни, в т.ч. международни консултанти, неправителствени организации, доставчици на материали, фермери, отглеждащи естествен каучук, и ключови клиенти, за да се гарантира, че политиката е задълбочена, отразява индустриалните стандарти и най-добрите практики, и се подкрепя от ефективен план за изпълнение и комуникация.

Налична на 12 езика, политиката ще бъде изпълнявана, управлявана и прилагана на регионално ниво. За да изпълни политиката Bridgestone ще даде приоритет на тясно сътрудничество със своите служители, доставчици и клиенти и експерти от бранша. През следващите 18 месеца Bridgestone ще работи със своите доставчици и партньори, за да гарантира, че те са получили политиката и я разбират. След потвърждаването й доставчиците ще получат въпросник за самооценка. Bridgestone разработва допълнителна оценка на доставчика за проследяемостта на естествения каучук и ще работи за партньорство с индустрията и други квалифицирани експерти, за да подпомогне поддържането на постоянен мониторинг на спазване на задълженията от доставчиците.

Bridgestone се ангажира да работи допълнително с външни заинтересувани страни, вкл. университети, индустриални асоциации и неправителствени организации, за непрекъснато разглеждане на обратна информация, която ще бъде от полза за последващи подобрения и ревизии на политиката.

Bridgestone Corporation, със седалище в Токио, е най-големият производител на гуми и каучук в света. В допълнение към гумите за широка гама от приложения произвежда и широка гама разнообразни продукти, които включват индустриален каучук и химически продукти и спортни стоки. Продуктите на Bridgestone се продават в над 150 държави и територии по целия свят.

* Групата Bridgestone определя като устойчиви материалите, които:
- идват от ресурси с гарантирана непрекъсната доставка;
- могат да бъдат използвани като част от нейния бизнес в дългосрочен план;
- имат ниско екологично и социално въздействие по време на целия жизнен цикъл.

<< Обратно към новините