За дългите композиции и правилата за движението им

11.01.2018

За дългите композиции и правилата за движението им

Темата за транспорта, включващ камиони с дължина 25,25 метра, предизвиква все по-голям интерес в Европа. В 5 държави те вече могат да се движат.

[✕]

За съжаление липсва ясна и пълна информация за това какво е позволено и какво не, освен това че подобни композиции могат да се движат в малко на брой европейски държави. Предоставяме ви информация за пет държави, в които композиции с дължина 25,25 метра могат да се движат. Условията и най-вече правните изисквания за това обаче много варират във всяка една от държавите.

Във Финландия камиони с дължина 25,25 метра могат да пътуват на практика по всички пътища, с максимална допустима маса от 76 тона и височина до 4,4 метра.

В Швеция максимално допустимата маса е 64 тона, като няма граници на височината. Здравият разум предполага, обаче, че не бива да се надвишава височината от 4,5 метра. Именно за такива превозни средства се изграждат виадукти. Що се отнася до пътната достъпност, това зависи от общото тегло. 25-метровите композиции с тегло до 40 тона могат да се движат по всички пътища, докато по-тежките превозни средства трябва да се придържат само към първокласните пътища на страната.В Дания изискванията са по-ограничителни. Максимално допустимото тегло е 60 тона, максималната височина е 4 метра, а системата EBS трябва да работи за всички оси. Съществува и списък с пътища, на които е разрешено движението на такива превозни средства.

В Германия 25-метровите камиони трябва да са леки. Максимално допустимата им маса не може да надхвърля 40 тона или евентуално 44 тона за ремаркетата за интермодален транспорт. Максималната височина е 4 метра, а закаченото ремарке трябва да е оборудвано със завиващи оси. Както и в Дания, трафикът е разрешен по определени пътища и е абсолютно забранен в Берлин и прилежащите му райони. Ако удобният за превозвача път не е в списъка с разрешени пътища, фирмата може да кандидатства за разрешително за преминаване през него.В Холандия ситуацията е противоположна - ако ремаркето има завиващи оси, то те трябва да се блокират. Максимално допустимата маса е 60 тона, височината 4 метра. Има и някои други специални формални изисквания. На първо място транспортната компания трябва да има разрешение да превозва 25-метрови композиции. За да се получи такова разрешение, шофьорът трябва успешно да издържи изпит, за да управлява по-дълго от стандарта превозно средство. Изпитът се състои от устна теоретична и практическа част.

<< Обратно към новините