borsa.kamioni.bg - обяви само за автомобили за работа. Вижте ги!  Публикувайте вашата сега!  Абонирайте се още сега за 2018 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

На вниманието на пътуващите през Полша

19.06.2017

На вниманието на пътуващите през Полша

От 18 април 2017 г. в Полша влезе в сила закон за „Система за мониторинг на пътни превози на стоки“ приет на 9 март 2017 г.

[✕]

Законът обхваща търговията с двигателни горива, добавки към горива, смазочни масла, размразители на база етилов алкохол, разредители и разтворители, етилов алкохол без акцизни знаци и изсушен тютюн. Основно под наблюдение ще бъдат товари с маса над 500 килограма или 500 литра. Освободени от задължителната регистрация са стоките посочени в закона, които са превозвани в рамките на пощенска пратка, вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане (EMCS) и акцизен режим. Законът въвежда нови задължения за субектите участващи в превоза на стоки с повишен риск от измама, т.е. изпращач, превозвач, шофьор и получател („участници“).

Основното задължение на участниците е свързано със задължителната регистрация и актуализация на данните за превоз в полския регистър SENT. За тази цел участниците следва да имат регистрирани профили на платформата PUESC, намираща се на следния интернет адрес: https://puesc.gov.pl. Регистрацията на профил се извършва само от физически лица. При фирмен профил, физическото лице следва да може да представлява съответния субект. Регистрацията на превоза и актуализацията се извършва с помощта на услугата „е-Превоз“ (e-Przewóz) предоставена от Държавната Данъчна Администрация.

Законът въвежда нови задължения за участниците свързани предимно с регистрацията и мониторинга на превози извършвани в рамките на вътрешнообщностни придобивания, вътрешнообщностни доставки и транзит през Полша на стоки посочени в закона. За нарушение на изискванията свързани с регистрацията и актуализацията на данните на превоза, законът предвижда различни сурови парични глоби за участниците. Някой от тях са следните:
- За липса на регистрация на превоза от страна на изпращача – глоба на изпращача в размер на 46% от стойността нето на стоката, но не по-малко от 20 000 злоти (около 4700 евро);
- За липса на регистрация на превоза от страна на превозвача – глоба на превозвача в размер на 20 000 злоти (около 4700 евро);
- За неизвършена от превозвача актуализация на данните на превоза – глоба на превозвача в размер на 5000 злоти (около 1700 евро);
- Извършване на превоз без референтен номер на превоза или заместващи го документи – глоба на шофьора от 5000 до 7500 злоти (около 1700 евро).

<< Обратно към новините