borsa.kamioni.bg - обяви само за автомобили за работа. Вижте ги!  Публикувайте вашата сега!

Декларация относно Пакета за мобилност на ЕК

15.06.2017

Декларация относно Пакета за мобилност на ЕК

На сайта на Автомобилна администрация е публикувана съвместна декларация на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, относно социалната и търговска страна на Пакета за мобилност. Публикуваме пълния ѝ текст.

[✕]

Текст на декларацията:
Миналата седмица Комисията представи Пакетa за мобилност като обяви целта „да помогне на сектора да остане конкурентоспособен в социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация“. Този пакет беше въведен като набор от „инициативи, които ще направят движението по пътищата по-безопасно, ще намали бюрокрацията за бизнеса, ще се бори с незаконната заетост и ще осигури подходящи условия и време за почивка на работниците”.

Напълно споделяме амбициите на Комисията за по-опростено законодателство, по-ясните правила и по-доброто прилагане. Това винаги е добре дошло, тъй като води до премахване на незаконните действия и до засилване спазването на законодателството. Предложеният пакет обаче рискува да пропусне тези цели и може да доведе до значителни структурни проблеми за сектора на автомобилния транспорт.

На практика предложеното изрично прилагане на Директивата за командироването в транспортният сектор означава значително негативно влияние в настоящите правила на пазара на автомобилния транспорт.

Всички ние споделяме визията на Бялата книга на ЕС за транспорта от 2011 г., която има за цел по-ефективен европейски пазар на автомобилния транспорт, като подобри европейския единен пазар и направи икономиката на ЕС по-силна и по-конкурентна. Тази визия трябва да ръководи нашите преговори, нашите разисквания относно правилния баланс между гъвкавостта на пазара и подходящата социална защита на работниците и трябва да се поддържа и в бъдеще.

Следователно в следващата дискусия би трябвало да преоценим критично баланса на предложението по отношение на следното:
- от какъв пазар на автомобилния транспорт се нуждае ЕС, за да подкрепи своята икономика в конкурентна глобализирана среда;
- какви са предизвикателствата, на които трябва да се обърне внимание;
- как да се справим с тези предизвикателства в преследването на целите на Бялата книга от 2011 г. по отношение на конкурентоспособност; лоялна конкуренция, работни условия на водачите, ефективност, околна среда и др.;
- до каква степен законодателството за командироването има отношение към автомобилния транспорт (отразявайки също така новите правила, произтичащи от преразглеждането на Директивата за командироването) и как то е свързано с по-нататъшната либерализация на автомобилния транспорт?

В този контекст ще отделим специално внимание на рисковете от фрагментиране, протекционизъм и прекомерна бюрокрация на пазара на ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещата правна рамка ще позволи да се използват пълноценно конкурентните предимства, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция и адекватно ниво на работните условия за водачите.

Ще обърнем и особено внимание на административната тежест и на въздействието върху ежедневните дейности на бранша. Трябва да се уверим, че всички ограничения на пазара са необходими, пропорционални и добре обосновани.

<< Обратно към новините