borsa.kamioni.bg - обяви само за автомобили за работа. Вижте ги!  Публикувайте вашата сега!  Абонирайте се още сега за 2018 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Декларация относно Пакета за мобилност на ЕК

15.06.2017

Декларация относно Пакета за мобилност на ЕК

На сайта на Автомобилна администрация е публикувана съвместна декларация на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, относно социалната и търговска страна на Пакета за мобилност. Публикуваме пълния ѝ текст.

[✕]

Текст на декларацията:
Миналата седмица Комисията представи Пакетa за мобилност като обяви целта „да помогне на сектора да остане конкурентоспособен в социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация“. Този пакет беше въведен като набор от „инициативи, които ще направят движението по пътищата по-безопасно, ще намали бюрокрацията за бизнеса, ще се бори с незаконната заетост и ще осигури подходящи условия и време за почивка на работниците”.

Напълно споделяме амбициите на Комисията за по-опростено законодателство, по-ясните правила и по-доброто прилагане. Това винаги е добре дошло, тъй като води до премахване на незаконните действия и до засилване спазването на законодателството. Предложеният пакет обаче рискува да пропусне тези цели и може да доведе до значителни структурни проблеми за сектора на автомобилния транспорт.

На практика предложеното изрично прилагане на Директивата за командироването в транспортният сектор означава значително негативно влияние в настоящите правила на пазара на автомобилния транспорт.

Всички ние споделяме визията на Бялата книга на ЕС за транспорта от 2011 г., която има за цел по-ефективен европейски пазар на автомобилния транспорт, като подобри европейския единен пазар и направи икономиката на ЕС по-силна и по-конкурентна. Тази визия трябва да ръководи нашите преговори, нашите разисквания относно правилния баланс между гъвкавостта на пазара и подходящата социална защита на работниците и трябва да се поддържа и в бъдеще.

Следователно в следващата дискусия би трябвало да преоценим критично баланса на предложението по отношение на следното:
- от какъв пазар на автомобилния транспорт се нуждае ЕС, за да подкрепи своята икономика в конкурентна глобализирана среда;
- какви са предизвикателствата, на които трябва да се обърне внимание;
- как да се справим с тези предизвикателства в преследването на целите на Бялата книга от 2011 г. по отношение на конкурентоспособност; лоялна конкуренция, работни условия на водачите, ефективност, околна среда и др.;
- до каква степен законодателството за командироването има отношение към автомобилния транспорт (отразявайки също така новите правила, произтичащи от преразглеждането на Директивата за командироването) и как то е свързано с по-нататъшната либерализация на автомобилния транспорт?

В този контекст ще отделим специално внимание на рисковете от фрагментиране, протекционизъм и прекомерна бюрокрация на пазара на ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещата правна рамка ще позволи да се използват пълноценно конкурентните предимства, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция и адекватно ниво на работните условия за водачите.

Ще обърнем и особено внимание на административната тежест и на въздействието върху ежедневните дейности на бранша. Трябва да се уверим, че всички ограничения на пазара са необходими, пропорционални и добре обосновани.

<< Обратно към новините