Конкурс за 120 нови газови автобуса в София

30.05.2017

Конкурс за 120 нови газови автобуса в София

Конкурс за обществена поръчка за доставка на лизинг на 60 единични и още 60 съчленени нови нископодови газови автобуси обяви Столичен автотранспорт ЕАД.

[✕]

Прогнозирана обща цена на автобусите, диагностичната апаратура и обучението на персонала на Столичен автотранспорт ЕАД е 71 880 000 лв. без ДДС общо за двете обособени позиции или както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на лизинг на 60 бр. газови единични автобуси” – 28 880 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - „Доставка на лизинг на 60 бр. газови съчленени автобуси” - 43 000 000 лв. без ДДС. При оценката на кандидатите за доставка финансовият критерий е с най-висока тежест - 55%. 20% е тежестта на енергийните и емисионни разходи за целия експлоатационен живот на автобусите. Гаранционните условия са с тежест 5%, а техническите характеристика на предлаганите автобуси - с 20%.

Двигателите и за двете позиции трябва да са задноразположени, поне 6-цилиндрови, да работят с природен газ (CNG), да покриват емисионните норми Евро-6, като при единичните автобуси те трябва да са с минимален работен обем от 6,5 литра, а при съчленените – 7,0 литра. Максималната мощност трябва да бъде поне 200 кВт (220 кВт за съчленените автобуси) и водно охлаждане. Изискванията на конкурса към предавателната кутия са тя да е автоматична, с най-малко 4 предавки и вграден ретардер.

В единичните 12-метрови автобуси с две оси седящите места (без водача) трябва да са минимум 30 бр., от които минимум 4 за трудно подвижни лица (приоритетни седалки), а общия брой места (седящи и правостоящи без водача) да са минимум 75 бр. Вратите е необходимо да са три двукрили, отварящи се навътре с широчина на светлия отвор не по-малко от 1200 мм. Съчленените триосни автобуси трябва да са с дължина между 17800 и 18750 мм, като седящите места (без водача) при тях е необходимо да са минимум 33 бр., от които минимум 4 за трудно подвижни лица (приоритетни седалки), а общия брой места (седящи и правостоящи) - минимум 120 бр. Те трябва да са с четири двукрили, отварящи се навътри врати.

В тръжната документация са заложени изисквания за гаранционни срокове на целия автобус и на силовата линия от 24 до 36 месеца, а за антикорозионното покритие и хидроизолацията - от 120 до 156 месеца. Доставчикът на автобусите трябва да разполага със сервиз ли дае осигурил ползването на оторизиран от производителя сервиз на територията на България с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост, както и да гарантира по време на гаранционния период максимални срокове за обслужване по части и агрегати. Тук изискванията са за до 72 часа за автобуса, до 20 календарни дни за шаси, преден и заден мост и до 30 календарни дни за двигател и скоростна кутия.

Кандидатите могат да участват поотделно за всяка от двете обособени позиции или и за двете позиции за доставка на 60 единични и 60 съчленени нови нископодови газови автобуси за Столичен автотранспорт ЕАД. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие в конкурса е до 17 ч на 4 юли 2017 г. Офертите ще бъдат отворени два дни по-късно на 6 юли в 10 ч в сградата на Столичен автотранспорт ЕАД на ул. Житница №21 в София.

Предишният конкурс от 2013 г. за доставка на 126 съчленени газови автобуса за столичния градски транспорт бе спечелен от MAN с модела си Lion’s City G CNG, който след това стана носител на престижната награда Автобус на годината 2015.

<< Обратно към новините