Излезе новият каталог Сервизи

08.09.2015

Излезе новият каталог Сервизи

След три години е време за новото издание на каталога СЕРВИЗИ. За да бъде кратко, запазихме работното му заглавие, но разширихме обхвата, като включихме повече теми, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на средствата за превоз на товари и хора по пътищата.

[✕]

След три години е време за новото издание на каталога СЕРВИЗИ. За да бъде кратко, запазихме работното му заглавие, но разширихме обхвата, като включихме повече теми, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на средствата за превоз на товари и хора по пътищата.

Заедно с разновидностите на сервизите, обслужващи пряко или косвено превозните средства, полагащото им се място в новия каталог намериха резервните части, консумативите, оборудването, както и други специфични услуги.

[✕]


Вложихме много усилия, за да направим това издание колкото може по-пълно и представително. Каталогът е структуриран в четири раздела: Оторизирани сервизи от производителите на превозни средства или техни упълномощени представители; Сервизи с обща практика; Специализирани сервизи и Части, оборудване, консумативи.

<< Обратно към новините