Ангел Траков, председател на СМП: Транспортният бранш трябва да се изчисти от кухи структури

сп. Камиони, 2015, бр. 2
09.03.2015

Ангел Траков, председател на СМП: Транспортният бранш трябва да се изчисти от кухи структури

Транспортен браншови съвет (ТБС) бе създаден в средата на януари 2015 г. Съветът стана факт, след като в Пловдив се подписа рамково споразумение между двете най-големи браншови организации в България, обединяващи фирми от товарния автомобилен транспорт – Съюз на международните превозвачи (СМП) и Национален съюз на българските превозвачи (НСБП).

[✕]

Транспортен браншови съвет (ТБС) бе създаден в средата на януари 2015 г. Съветът стана факт, след като в Пловдив се подписа рамково споразумение между двете най-големи браншови организации в България, обединяващи фирми от товарния автомобилен транспорт – Съюз на международните превозвачи (СМП) и Национален съюз на българските превозвачи (НСБП). Споразумението бе подписано от председателите на двата съюза – Ангел Траков (СМП) и Александър Чакъров (НСБП), на основание на предварителни решения на Управителните съвети на СМП и НСБП. Списание КАМИОНИ разговаря с Ангел Траков, оторизиран представител на СМП в новата организация, за целите, които си поставя ТБС.

– Г-н Траков, преди години пред списание КАМИОНИ казахте, че проблемите на транспортния бранш у нас идват и от това, че той не е единен и силен. Променят ли се нещата?
– С бавни стъпки нещата се променят. Съюзът на международните превозвачи се създаде през 2004 г., но едва през последната година нашите усилия започнаха да дават резултат. В момента в СМП членуват 215 фирми с над 4000 автомобила и около 7000 работни места, имаме и 7 регионални представителства. Съюзът разполага с юридически отдел, който е на разположение на членовете при решаването на техните проблеми. А те са много и разнообразни – от трудовоправни, свързани с назначаването или освобождаването на един шофьор, до проблеми с различните национални законодателства на държавите – членки на ЕС, какъвто проблем наскоро възникна с новия режим в Германия. Интересът на превозвачите към нашата работа е голям. Вече трудно намираме зала в Пловдив, която да събере всички желаещи да присъстват на срещите ни. Това е знак, че работим добре, но и че още няма чуваемост на проблемите на превозвачите, както и че обединението им е пътят, по който техните проблеми могат да бъдат чути и съответно да се търси решаването им.

– Кажете повече за новосъздадения Транспортен браншови съвет...
– Създаването на Транспортен браншови съвет е естествената стъпка от нашето развитие. СМП като най-голяма браншова организация инициира създаването на Обща транспортна програма, която да набележи основните цели в транспортната ни политика и средствата за тяхното постигане. Намерихме съмишленици в лицето на НСБП – другата действително работеща организация с реално членуващи фирми от сферата на товарния автомобилен превоз и с интерес да се промени инерцията в транспорта. Най-ценното е, че намерихме допирни точки във визията за промяна. Подписахме рамково споразумение, което по никакъв начин не накърнява идентичността на организациите, които са го сключили. Съветът не е отделен правен субект и по тази причина е отворен за всички браншови организации, които са реални и могат да докажат членска маса. Ще се радваме, ако някой припознае идеите и целите, които сме си поставили, и се присъедини към нас.

– И досега е имало случаи на обединяване на браншови организации…
– Ако досегашните организации не са заработили, вината си е в нас. Преди 7–8 години имахме идеите, но нямахме опита, не бяхме изминали стъпките, които сега изминаваме, и нещата не се получиха.

– Кои са първите цели и задачи, които сте си поставили?
– Една от целите ни е да се създадат реални критерии за браншовите организации и за членската им маса. Да се отсее, коя организация е представителна и коя не. Да се види кой кой е в бранша, защото в крайна сметка обединението на бранша е свързано с изчистването от кухи структури и празни организации. За съжаление това нещо идва от липсата на закон за бранша. Сега законът позволява на всеки двама да се съберат и да създадат сдружение с нестопанска цел и веднага стават браншова организация с големи претенции пред администрацията на Министерството на транспорта, но реално – без никаква връзка с превозвачите и с техните проблеми. Това се прави, за да се гонят лични цели и интереси.

– Каква е вашата роля в Транспортния браншови съвет?
– По принцип председателят на Управителния съвет на СМП има само представителни функции, а всички решения се взимат колективно. Моята роля в ТБС е да изразявам решенията, взети от УС на СМП. ТБС се представлява от Георги Петров. Той е ерудирана личност, която не се нуждае от представяне, тъй като целият му професионален път е свързан транспорта. Той е един вид координатор на ТБС, неутрален е и мисля, че това е добре.

– ТБС вече предприе ли някакви стъпки за решаване на проблемите в бранша?
– Задачите пред нас са много. Като начало представихме нашето обединение пред премиера и министъра на транспорта, като заявихме писмено необходимостта да се създадат критерии за браншова организация, която може легитимно да представлява превозвачите. Целите на ТБС са, от една страна, да обедини целия бранш, а от друга, да подобри комуникацията с Министерството на транспорта, защото в тази комуникация досега често се получават разминавания. Направили сме и програма за международно сътрудничество. Предприехме стъпки за контакти с международни организации като IRU и UETR, с намерение да станем техни членове.

– Какво предвиждате за турския въпрос?
– Турският въпрос е много сложен и неговото решение се търси от много време. Много пъти сме писали писма и сме предлагали решения, но когато отсреща няма воля, комуникацията се губи. Отклонява се вниманието от проблемите в бранша и се търси решаване на проблема от позицията на отделни фирми. Ако се въведат правила за това, коя организация е легитимна и достатъчно представителна, за да заявява искания, и държавната администрация ще е облекчена. Защото ние не искаме да кадруваме или да управляваме администрацията, а да сме проводникът, който ще донесе информацията от най-малкия превозвач до най-високото ниво в администрацията.
Предвидили сме да направим среща с Асоциацията на международните превозвачи на Турция (UND), която е много силна и работи добре с турската администрация. Проблемите със СЕМТ-овете и с разрешителните Трета страна стоят и чакат своето решение.

– В тази връзка как гледате на идеята за Общоевропейското разрешително, примерно за Турция, за Русия…
– Много е добра идеята, в нея има логика, защото така на границата зад нас ще застане Европейският съюз. Трудно осъществимо е, но не е невъзможно.

– Как работите след влизане в сила на закона за почасовата ставка в Германия?
– Срещу закона има недоволство от почти всички страни – членки на ЕС. СМП поддържа връзка с браншови сдружения в страните членки и участва в подетата от тях инициатива новият правен режим да не се прилага за автомобилните превози. Много юристи твърдят, че приложението на новата ставка в условията на свободен пазар е правен абсурд. Европейската комисия е инициирала „пилотна процедура“ срещу Германия за изясняване на правните проблеми, свързани със закона, и липсата на информация по отношение на предаването на данни. Много хора работят двустранни превози с Германия, аз возя дори от Испания за Германия. Германия е такава дестинация, че няма как да я заобиколиш. Просто правят опити да ни изгонят от пазара си и се намесват в социалната политика на другите държави. За нас стана много сложно. Не можеш да предвидиш кога точно ще влезе камионът ти в Германия, кога ще излезе. Аз имам 300 шофьори и трябва да следя кой кога влиза и излиза от Германия.

– Все още ли е проблем намирането на добри шофьори?
– И в момента намирането на добри шофьори е трудно. За подготовката на водачите направих учебен център, надявах се, че ще дойдат хора, но няма желаещи. А аз веднага им давам възможност за работа и тригодишен договор. Освен липсата на професионални водачи все още не е решен проблемът с тяхната отговорност. Международният шофьор не е работник, който работи на територията на страната, и затова неговата отговорност не трябва да се подвежда под общия режим, който важи и за работниците от другите професии. Защото нашата база е скъпа – даваш му камион за 100 000 евро и стока, която понякога е за милион. И се случва това да бъде съсипано по вина на шофьора. Ето защо СМП предприема стъпки за въвеждането на задължителна застраховка Професионална отговорност на водача, при която всички финансови рискове да се поемат от застрахователя.

Въпросите зададе Лъчезар АПОСТОЛОВ

<< Обратно към новините