Излезе новият каталог за ремаркета и полуремаркета

12.09.2014

Излезе новият каталог за ремаркета и полуремаркета

В динамичната, все по-конкурентна среда на транспортния пазар расте важността на удачния избор на полуремарке или ремарке: правилната спецификация пести нерви и време, и носи пари (или загуби). Каталогът се разпространява на пазара от 11 септември 2014 г...

[✕]

В динамичната, все по-конкурентна среда на транспортния пазар расте важността на удачния избор на полуремарке или ремарке: правилната спецификация пести нерви и време, и носи пари (или загуби). Каталогът се разпространява на пазара от 11 септември 2014 г.
Участниците в каталога са разделени в две части:

[✕]


В „Сервизи, оборудване, консумативи“ са фирми, работещи на нашия пазар, чиято дейност е свързана пряко или косвено с комплектуване, дооборудване, експлоатация, поддръжка, обслужване и ремонт на полуремаркета и ремаркета. Освен имената на тясно специализирани фирми, тук ще срещнете и дружества, чийто основен бизнес е търговията и сервизирането на товарни автомобили, но обслужват и ремонтират полуремаркета и ремаркета, за да осигурят пълноценна услуга на своите клиенти-превозвачи. Има сервизи, разполагащи със специализирана техника, позволяваща възстановяване на правилната геометрия на рами на ремаркета и камиони, деформирани при произшествия или вследствие претоварване – дейности, които са твърде актуални и потребни при парк със сериозна средна възраст, който често се използва с претоварване и по лоши пътища.
Значителна част от сервизите притежават дълъг списък с оторизации от производители на прикачна техника, на ходови агрегати, спирачни системи и т.н. Това означава, че сервизният им персонал, съответно обучен и екипиран, има правоспособността да извършва съответните прегледи, ремонти и настройки, а в определени случаи правомощията се разширяват и до преценка по гаранционни претенции. Обръщайте сериозно внимание на тези оторизации, защото хората, които са ги получили, са хората, които ще извършат правилните настройки на спирачната система и окачването и така създават предпоставките за вашето сигурно и безопасното движение.

<< Обратно към новините