Пазарът в България през 2013 г.

сп. Строителна техника, 2014, Бр. 2
04.04.2014

През миналата година пластовете на пазара на строителна техника се разместиха сериозно. Да видим как се преподреждат силите в новите условия на по-голяма конкуренция, но и по-високо търсене на машини...

[✕]

През миналата година пластовете на пазара на строителна техника се разместиха сериозно. Да видим как се преподреждат силите в новите условия на по-голяма конкуренция, но и по-високо търсене на машини.

Пазарният анализ, който предлагаме, се базира върху статистиката на регистрациите на нови машини в Контролно-техническата инспекция (КТИ) към Министерство за земеделието и храните. Както е известно, според Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, всички машини за земни работи подлежат на задължителна регистрация в КТИ. В тази категория влизат колесни, верижни и крачещи машини: багери, челни товарачи, багер-товарачи, булдозери, автогрейдери, валяци и др.
Използването на тази статистика има някои недостатъци: тя включва ограничен кръг строителни машини, които влизат в понятието „машини за земни работи“; някои от категориите машини са комбинирани, например „Багер-товарачи и колесни багери“, което възпрепятства точното определяне на регистрираните колесни багери и багер-товарачи, а това са два съвсем различни класа техника; при регистрациите не се разграничават машините, собственост на строителни, селскостопански или индустриални фирми, което затруднява отличаването на тези отделни и самостоятелни пазари - поради тази причина и не разглеждаме регистрациите на телескопични товарачи, които се продават почти изцяло за селското стопанство; статистиката включва само регистрираните машини, една част от техниката, подлежаща на регистрация според Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, въобще не се регистрира, въпреки предвидените за това санкции в закона - обикновено става въпрос за машини, които работят в мини и кариери (булдозери, тежки верижни багери и др.).
Въпреки това информацията от КТИ дава доста добра представа за тенденциите на пазара, тъй като лизинговите и застрахователните дружества изискват задължително спазване на закона за регистрациите при сключване на сделките. Все пак използваното по-нататък понятие „пазарен дял” се изчислява само на база регистрациите в КТИ, без да претендираме за прецизност.

[✕]

Тенденции през последните три години
След като през 2010 г. продажбите на строителни машини удариха дъното, 2011-а бе година на сериозни ръстове. За съжаление на българските дилъри през 2012-а пазарът на строителна техника направи крачка назад, което е видно от обобщената таблица. През 2013 г. регистрациите (без тези на телескопичните товарачи) скачат общо с 72,5% спрямо 2012 г., което е обусловено от по-голямото търсене на техника заради интензивното строителство на пътища и инфраструктура, стартирането на проектите за реконструкция и изграждане на нова ВиК мрежа, както и на нови пречиствателни станции за отпадъчни води - т.нар. „водни цикли“. В допълнение свой принос има и отдавна отлаганото обновяване на машинопарковете. Като цяло търсенето на строителни машини през 2013 г. е фокусирано върху багер-товарачите и челните минитоварачи.

Промяна на статуквото
Първото нещо, което прави впечатление в категорията „Багер-товарачи и колесни багери”, е удвояването на регистрираните машини през 2013 г. спрямо 2012 г. Това напълно съответства на посочените по-горе тенденции, свързани с интензивното строителство на пътна и ВиК инфраструктура през миналата година. Налице е сериозно разместване на пластовете при марките (пълна таблична разбивка по марки може да се изтегли от уебсайта на КТИ: http://kti.government.bg ). Докато през 2012 г. лидерите са с почти изравнени позиции: JCB с пазарен дял 26,7%, Hidromek – с 25,6% и Caterpillar – с 20%, през 2013 г. ситуацията е доста различна: JCB е с пазарен дял 38,5%, Hidromek - с 14,3% и Caterpillar - с 13,2%. Прави впечатление, че регистрациите на нови багер-товарачи и колесни багери JCB са почти утроени спрямо 2012 г. – от 24 на 70 машини, при Caterpillar нарастват с една трета, а при Hidromek повишението е с 13%. Трябва да се отбележи и че в тази категория техника през 2013 г. регистрациите на Case CE са почти утроени, на Komatsu - удвоени, на New Holland - почти удвоени.
През 2013 г. регистрациите на верижни багери се повишават с 33,3%. Лидерските позиции през 2012 и 2013 г. се държат от JCB и Hyundai, но през 2013 г.е налице сериозна намеса на марките Caterpillar и Hitachi, които по регистрации дишат във врата на JCB и Hyundai. За разлика от суперслабото представяне на минибагерите през 2012-а, на следващата година положението се подобрява с пълно доминиране на JCB и пазарен дял от 83,3%.
При регистрациите на челни товарачи, в т.ч. клас минитоварачи, също се отчита удвояване през 2013 г. спрямо предходната година. През 2012 г. лидери са марките Bobcat (пазарен дял 32,6%) и Gehl (13%), които определено са в класа компактна техника. През 2013 г. статуквото се променя като Bobcat (пазарен дял 12,4%) и Gehl (11,2%) остават на водещи позиции, но е налице съществено увеличаване на регистрациите при други марки: Caterpillar - повишение повече от три пъти (пазарен дял 11,2%, марката има челни товарачи от различни класове) и JCB - удвояване (6,7%, марката има челни товарачи от различни класове). Komatsu (пазарен дял 5,6%, марката има челни товарачи от различни класове) и Hitachi (5,6%, машини от среден и тежък клас) са без регистрации през 2012 г., но бързо догонват изброените преди това марки. Регистрациите на марката Weidemann, независимо от лидерската позиция през 2012 г. (пазарен дял 30,4%) и 2013 г. (23,6%), не коментираме, въпреки че са включени в общия брой на регистрациите, защото тези челни товарачи се използват в селското стопанство.
Регистрациите на валяци през 2012 г. и 2013 г. са съвсем близки по брой. През 2012 г. водещи позиции имат Bomag (пазарен дял 38,5%), Dynapac (15,4%), Hamm (15,4%) и Ammann (11,5%). През 2013 г. статуквото се променя като Hamm с пазарен дял от 34,8%, и Ammann с 26,1% удвояват регистрациите си. Bomag остава с 21,7% дял при двукратно по-малко регистрации. В тази категория машини през миналата година се включва и JCB с пазарен дял 8,7% от всички регистрирани валяци.

Данаил Николов

<< Обратно към новините