Термо Про предлага нова услуга

16.04.2014

Термо Про предлага нова услуга

Фирма Термо Про ООД информира, че вече е официално сертифицирана и притежава документ (сертификат) за правоспособност № 182 от 03.04.2014 съгласно изискванията на Евродиректива (EO) 842/2006 и ПМС 336/23.12.2008. Това й дава право да извършва монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 килограма флуорирани парникови газове...

[✕]

Фирма Термо Про ООД информира, че вече е официално сертифицирана и притежава документ (сертификат) за правоспособност № 182 от 03.04.2014 съгласно изискванията на Евродиректива (EO) 842/2006 и ПМС 336/23.12.2008. Това й дава право да извършва монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 килограма флуорирани парникови газове. Сертификатът дава право за извършване на дейностите и в страните от ЕС.

Споменатите нормативни документи задължават всеки оператор на хладилни системи, използващи някои флуорирани парникови газове, в т.ч. фреоните, ползвани в хладилни агрегати, да проверява за херметичност веднъж годишно своите машини, използващи над 3 килограма хладилен агент, в оторизиран сервиз, както и да притежава и пази съответния протокол за тази проверка.

Овен доставка, монтаж и сервиз на хладилни агрегати на Тhermo King, фирма Термо Про ООД предлага следните допълнителни услуги:

  • Издаване на първоначален АТР (FRC, FNA и т.н.) сертификат за шест години и  продължаването му след това на всеки три години;  
  • Задължителната годишна проверка на калибровката на температурните сензори;
  • Задължителната годишна проверка за херметичност на системите и съоръженията, използващи при работата си озоноразрушаващи вещества над 3 килограма.

 

 

 

 

<< Обратно към новините